Księgarnia

Marszałkowie i parlamentarzyści. Studia z dziejów sejmu polskiego w XVII wieku.

ISBN: 978-83-7666-296-1
Rok wydania: 2014
Autor: Leszek Wierzbicki

Kategoria: Historia

cena: 40,00  (z VAT)

Niniejsza książka składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono osoby, które kierowały obradami izby poselskiej na sejmach Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII wieku. Autor opisuje najpierw funkcje wykonywane przez marszałków poselskich w trakcie obrad. Zaprezentowane zostały czynności, jakie podejmowali oni od momentu objęcia laski marszałkowskiej aż do chwili kiedy zredagowano konstytucje sejmowe. Następnie autor formułuje wnioski i spostrzeżenia związane z pełnieniem godności marszałka. W ostatnim rozdziale tej części przedstawiono sylwetki wszystkich 70 marszałków izby poselskiej, w których znalazły się zwłaszcza informacje o ich działalności parlamentarnej. Druga część dotyczy parlamentarzystów koronnych z lat 1669-1673. Najpierw zestawiono wszystkie sejmiki i zjazdy partykularne, na których ziemie i województwa koronne wybierały swoich przedstawicieli. W kolejnych dwóch rozdziałach wymieniono nazwiska przeszło pięciuset posłów i deputatów z prowincji małopolskiej i wielkopolskiej. W części końcowej przedstawiono kalendarium sejmów i zjazdów z okresu panowania króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 244
Oprawa miękka