Księgarnia

Model prezydentury w praktyce politycznej po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 r.

ISBN: 978-83-7059-834-1
Rok wydania: 2008
Autor: Anna Chorążewska

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 34,00  (z VAT)

Celem monografii jest rekonstrukcja instytucjonalnego modelu współczesnej polskiej prezydentury i jej praktyki ustrojowej. Autorka swój wywód na ten temat prowadzi przez pryzmat pierwszej prezydentury realizowanej na podstawie wzorca normatywnego zawartego w Konstytucji RP z 1997 r. Analizuje pozycję prezydenta na tle zasad podziału władzy i podejmuje próbę ustalenia jego funkcji i zadań ustrojowych w świetle regulacji przepisu art. 126 Konstytucji RP. W centrum jej zainteresowania są również relacje prezydenta z Radą Ministrów, parlamentem i władzą sądowniczą oraz problematyka odpowiedzialności głowy państwa.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 300
Oprawa miękka