Księgarnia

Między unitaryzmem a federalizmem. Ewolucja współczesnej myśli i praktyki ustrojowej Włoch

ISBN: 978-83-7059-869-3
Rok wydania: 2008
Autor: Dorota Struska

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 20,00  (z VAT)

Praca z zakresu politologii i prawa konstytucyjnego, poświęcona ustrojowi współczesnych Włoch. Autorka omawia ewolucję systemu politycznego Republiki Włoskiej po 1945 r. wraz z próbami reformowania systemu. W części II pracy omawia włoską myśl federalistyczną, szczególnie koncepcje związane ze współczesnym włoskim myślicielem politycznym Gianfranco Miglią i federalistycznymi inspiracjami w programie Ligi Północnej. W części III doświadczenia włoskie zostały skonfrontowane przez autorkę z koncepcjami związanymi z ewolucją Unii Europejskiej i ukazane na szerokim tle europejskim.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 208
Oprawa miękka