Księgarnia

Mandat przedstawicielski w teorii, prawie i praktyce poselskiej

ISBN: 978-83-7666-257-2
Rok wydania: 2013
Redakcja naukowa: Maria Kruk

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 30,00  (z VAT)

Praca zbiorowa, składająca się z dwóch części. Pierwsza część, teoretyczna, zawiera teksty poświęcone konstytucyjnemu pojęciu narodu i mandatu przedstawicielskiego, o regulacji mandatu w polskich konstytucjach oraz o roli partii politycznych w wykonywaniu mandatu. Natomiast część druga zawiera analizę ankiety przeprowadzonej w Sejmie wśród posłów na temat wykonywania mandatu poselskiego, informacje o metodzie ankietowej oraz pytania ankietowe. Redaktorem naukowym całości jest prof. Maria Kruk-Jarosz.

Wydanie pierwsze
Format B5
Liczba stron 480
Oprawa miękka

Autorzy rozdziałów
Słowo wstępne
CZĘŚĆ PIERWSZA Mandat przedstawicielski – zagadnienia doktrynalne
Rozdział I. O istocie mandatu przedstawicielskiego
Rozdział II. U źródeł konstytucyjnego pojęcia narodu jako podmiotu suwerenności
Rozdział III. Przedstawiciel i jego zaplecze polityczne: od relacji przedpartyjnych do partii właściwych
Rozdział IV. Lobbing. Grupy nacisku a wykonywanie mandatu
CZĘŚĆ DRUGA Mandat poselski w polskim prawie konstytucyjnym
Rozdział I. Konstytucyjna koncepcja mandatu parlamentarnego w Polsce okresu dwudziestolecia międzywojennego
Rozdział II. Konstrukcja mandatu parlamentarnego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
Rozdział III. Mandat przedstawicielski w III RP
CZĘŚĆ TRZECIA Mandat przedstawicielski w oczach posłów.
Analiza badań ankietowych
Rozdział I. Istota mandatu i pozycja Sejmu w oczach posłów
Rozdział II. Kogo reprezentuje poseł?
Rozdział III. Poseł a partia polityczna
Rozdział IV. Poseł a wyborcy
Rozdział V. Poseł wobec lobbingu
Rozdział VI. Sfery działalności posła-przedstawiciela
Rozdział VII. Czego potrzebuje poseł, by właściwie sprawować mandat?
Podsumowanie
Aneks
1. Sprawozdanie z realizacji badania i metodologia
2. Ankieta „Mandat przedstawicielski w teorii i praktyce”
3. Sejm VI kadencji – podstawowe dane
Bibliografia
Nota o autorach