Księgarnia

Następstwa wyroków Trybunału Konstytucyjnego w procesie sądowego stosowania prawa

ISBN: 978-83-7666-443-9
Rok wydania: 2016
Autor: Michał Jackowski

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 50,00  (z VAT)

„Rozprawa M. Jackowskiego pomyślana jest i został a zrealizowana jako studium ujmujące całościowo zjawisko wpływu orzecznictwa TK na stosowanie prawa przez sądy. Analizie poddane zostało bowiem z jednej strony całe dotychczasowe orzecznictwo (wyroki) TK, z drugiej zaś strony całe opublikowane orzecznictwo sądów powszechnych i administracyjnych ze szczególnym wyeksponowaniem – co zrozumiałe – orzecznictwa sądów najwyższych (SN, NSA). Krytyczna analiza orzecznictwa zarówno TK, jak i sądów prowadzona jest przez Autora w ramach przyjętej na ogół w piśmiennictwie typologii wyroków TK i ich zróżnicowanych następstw dla orzecznictwa sądowego. (…) Swoją kompleksowością ujęcia tematu recenzowana rozprawa różni się zasadniczo od artykułów, studiów, głos poświęconych z reguły przedmiotowo ograniczonym zagadnieniom orzecznictwa sądowego”. Fragment recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Kazimierza Działochy

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 396
Oprawa miękka