Księgarnia

Niedemokratyczne wymiary demokratycznych wyborów

ISBN: 978-83-7666-456-9
Rok wydania: 2016
Redakcja naukowa: Jarosław Szymanek

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 70,00  (z VAT)

Książka jest publikacją zbiorową, a zawarte w niej teksty analizują kwestie procedur wyborczych, koncentrując się na tych elementach wyborów, które mogą być wykorzystywane w sposób instrumentalny bądź też świadomie manipulowane albo zniekształcane. Intencją książki jest przede wszystkim pokazanie swoistych pułapek, jakie zastawiają demokratyczne procedury wyborcze, które – przy złej woli projektodawców szczegółowych rozwiązań prawnych albo wadliwej praktyce – mogą być wykorzystywane w niedemokratycznych sposób. Takie ujęcie problematyki wyborczej ma – w polskiej literaturze przedmiotu – pionierski charakter. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter problemowo-teoretyczny i zajmuje się takimi m.in. kwestiami, jak: mechanizmy selekcjonowania kandydatów, manipulacje przy wyborze formuły alokacji mandatów, reguły fair play w rywalizacji między kandydatami, manipulowanie frekwencją wyborczą i granicami okręgów wyborczych. Druga cześć ukazuje konkretne przykłady, jak w państwach demokracji zachodniej procedury wyborcze mogą być nadużywane i manipulowane. Przedmiotem szczegółowych rozważań są Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania, Niemcy.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 536
Oprawa miękka