Księgarnia

Myśl Polityczna. Political Thought nr 3(4)/2020

ISSN: 2658-2295
Rok wydania: 2020

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 40,00  (z VAT)

W numerze 3(4)/2020:

Marek Tracz-Tryniecki analizuje wpływy dzieła Justusa Lipsjusza pt. Politicorum siue ciuilis doctrinae libri sex na Zasady panowania władców chrześcijańskich Andrzeja Maksymiliana Fredry, ujawniając zależności i różnice wynikające z przyjęcia przez autorów odmiennych koncepcji ustrojowych (absolutyzmu monarszego lub republikanizmu). Sebastian Paczos odsłania meandry poglądów Józefa Kalasantego Szaniawskiego i dowodzi, iż myśliciel ten zasługuje na miano prekursora polskiego konserwatyzmu. Agnieszka Nogal z kolei przypomina sylwetkę Henryka Elzenberga, ukazując zakorzenienie jego myśli w tradycji klasycznej. Metodologiczne kwestie dotyczące badania myśli politycznej przedstawiają Joanna Rak i Roman Bäcker. Prezentujemy również zapis pierwszej debaty naszego czasopisma pt. Myśleć o polityce czy myśleć politycznie?, której uczestnicy: Adam Chmielewski, Stanisław Filipowicz i Tomasz Żyro zastanawiają się nad kondycją myśli politycznej i zauważają, iż mimo mnogości narracji objaśniających sytuację polityczną istnieje pilna potrzeba racjonalnego, wolnego od emocji i partykularyzmów, namysłu nad rzeczywistością polityczną. W dziale Dokumenty i źródła, w 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”, publikujemy słynne 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku z komentarzem Krystyny Trembickiej i Szymona Bachrynowskiego. W dziale Recenzje Tomasz Żyro upomina się o miejsce w historii myśli dla nieco zapominanego francuskiego konserwatysty de Bonalda w związku z wydaniem wyboru jego pism po polsku. W Variach pomieszczone zostały dwa teksty: Rafał Łatka w artykule recenzyjnym polemizuje z tezami książki Lecha Mażewskiego o prymasie Stefanie Wyszyńskim, a Szymon Morawski zachęca do zapoznania się z serią „Kolory Idei”.

Rodzaj publikacji Biuletyn
Format 165x240
Liczba stron 188
Oprawa Miękka
Praca zbiorowa Tak

ARTYKUŁY

Marek Tracz-Tryniecki
Dopasować monarchę do republiki. Wpływ Politicorum Justusa Lipsjusza na Zasady panowania władców chrześcijańskich Andrzeja Maksymiliana Fredry

Sebastian Paczos
Józef Kalasanty Szaniawski ‒ prekursor polskiego konserwatyzmu

Agnieszka Nogal
Elementy tradycji klasycznej w filozofii Henryka Elzenberga

Joanna Rak, Roman Bäcker
Elementy procesu badawczego myśli politycznej. Wprowadzenie do badania empirycznego

DEBATY

Stanisław Filipowicz, Adam Chmielewski (dyskutanci)
Tomasz Żyro (moderacja)
I Debata czasopisma „Myśl Polityczna. Political Thought”
pt. Myśleć o polityce czy myśleć politycznie? O aktualnym stanie myśli politycznej

DOKUMENTY I ŹRÓDŁA

Krystyna Trembicka, Szymon Bachrynowski (wprowadzenie)
21. postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku

RECENZJE

Tomasz Żyro (rec.)
Louis de Bonald, O władzy najwyższej, wybór i wstęp J. Kloczkowski, tłum. A. Węgrzyn, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2019

VARIA

Rafał Łatka
Naukowa porażka, czyli próba uczynienia z kard. Stefana Wyszyńskiego patrioty PRL…. Na marginesie książki Lecha Mażewskiego o Prymasie Tysiąclecia

Szymon Morawski
Seria „Kolory Idei” – między klasyką a współczesnością