Księgarnia

Ustroje szkolne państw członkowskich Unii Europejskiej

ISBN: 978-83-7666-679-2
Rok wydania: 2020
Autor: Dobromir Dziewulak

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 70,00  (z VAT)

Książka prezentuje ustroje szkolne państw członkowskich Unii Europejskiej. Analizie poddano 11 państw przedstawionych w porządku alfabetycznym: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja i Grecja. Publikacja jest bogatym, usystematyzowanym źródłem wiedzy na temat sposobu organizacji systemów szkolnych w kontekście uwarunkowań i zasad polityki oświatowej. Autor przedstawił podstawy prawne systemów oświatowych poddając wnikliwej analizie organizację struktur szkolnych. Zbadał między innymi zawartość i konstrukcję programów nauczania oraz wymagania egzaminacyjne obowiązujące na poszczególnych poziomach edukacyjnych. Przeanalizował systemy kształcenia nauczycieli oraz wymogi podjęcia pracy w placówkach oświatowych. Poddał szczegółowej diagnozie najważniejsze problemy z jakimi mierzą się ustroje szkolne oraz przedstawił kierunki planowanych reform edukacyjnych. Książka skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką organizacji szkolnictwa w innych krajach. Stanowi przydatne źródło analiz dla osób badających zagadnienia oświaty w ujęciu porównawczym.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format 165x238
Liczba stron 372
Oprawa Miękka

Część 2. Belgia
Wspólnota Francuska (Communauté Française)
Wspólnota Flamandzka (Vlaamse Gemeenschap)
Wspólnota Niemieckojęzyczna (Deutschsprachigen Gemeinschaft)
Część 3. Bułgaria
Część 4. Chorwacja
Część 5. Cypr
Część 6. Czechy
Część 7. Dania
Część 8. Estonia
Część 9. Finlandia
Część 10. Francja
Część 11. Grecja
Zakończenie
Spis ilustracji