Księgarnia

Obowiązki człowieka i obywatela w Konstytucji RP z 1997 roku

ISBN: 978-83-7666-684-6
Rok wydania: 2020
Redakcja naukowa: Artur Trubalski

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 40,00  (z VAT)

Publikacja ma na celu analizę obowiązków człowieka i obywatela wskazanych w przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. z uwzględnieniem aktualnego stanowiska doktryny. Dodatkowo treść rozważań została wzbogacona o kontekst międzynarodowy zagadnienia oraz wybrane orzecznictwo.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format 145x205
Liczba stron 182
Oprawa Miękka

Wykaz skrótów
Halina Zięba-Załucka
Rozdział I . Obowiązki obywatelskie w Rzeczypospolitej Polskiej
Beata Stępień-Załucka
Rozdział II . Artykuł 82 Konstytucji RP . Wierność RP i troska
o dobro wspólne
Grzegorz Pastuszko
Rozdział III . Artykuł 83 Konstytucji RP . Obowiązek przestrzegania
prawa Rzeczypospolitej Polskiej
Beata Stępień-Załucka
Rozdział IV . Artykuł 84 Konstytucji RP . Każdy jest obowiązany
do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków,
określonych w ustawie
Artur Trubalski
Rozdział V . Artykuł 85 Konstytucji RP . Obowiązek obrony Ojczyzny
Anna Hadała-Skóra
Rozdział VI . Artykuł 86 Konstytucji RP . Obowiązek dbałości
o stan środowiska
Notki o autorach