Księgarnia

Myśl Polityczna. Political Thought nr 4(5)/2020

ISSN: 2658-2295
Rok wydania: 2020

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 40,00  (z VAT)

W numerze 4(5)/2020:

Leszek Nowak wyrusza na swoistą wędrówkę po klucz do rozumienia Rosji – zarówno jej dziejów, jak i wcale nie mniej skomplikowanej teraźniejszości – a przewodnikiem na tej drodze czyni Jana Kucharzewskiego, autora słynnej pracy pt. Od białego caratu do czerwonego, w której został sformułowany mit tzw. wiecznej Rosji. Rafał Łatka opisuje postawę ks. kard. Stefana Wyszyńskiego wobec panującego w czasach jego prymasostwa komunizmu i udowadnia, iż kardynał w pełni zasłużył na przydomek Prymasa Tysiąclecia. Lech Mażewski analizuje wczesne dzieła Lenina i pokazuje, jak stworzył on nieznane dotąd w historii rozwiązania ustrojowe w Rosji, mające u swoich podstaw tzw. ideologię proletariatu. W numerze prezentujemy zapis kolejnej debaty naszego czasopisma: Krystyna Trembicka dyskutowała o współczesnej polskiej polityce wschodniej z Andrzejem Nowakiem, Waldemarem Paruchem i Pawłem Kowalem. W dziale Dokumenty i źródła Joanna Gierowska-Kałłaur publikuje i omawia odnaleziony zapis mowy Józefa Piłsudskiego o koncepcji federalizmu i konfrontuje go z dotychczas znanym przedwojennym jego kształtem, zachęcając badaczy do rewizji oceny koncepcji politycznych Marszałka wobec Wschodu. Jarosław Szymanek recenzuje książkę Pawła Kowala i Agnieszki Orzelskiej-Stączek Inicjatywa Trójmorza. Geneza, cele i funkcjonowanie. W dziale Varia znajdują się dwa teksty: Arkadiusz Nyzio przeprowadza krytyczną analizę zbioru dokumentów dotyczących Porozumienia Centrum w opracowaniu Adama Chmieleckiego, a Rafał Kowalczyk omawia i prezentuje mowę Ignacego Chrzanowskiego poświęconą jego koncepcji wychowawczej.

Rodzaj publikacji Biuletyn
Format 165x240
Liczba stron 208
Oprawa Miękka
Praca zbiorowa Tak

ARTYKUŁY

Leszek Nowak
Jan Kucharzewski i spor o miejsce komunizmu w rosyjskiej historii

Rafał Łatka
Działalność i nauczanie społeczne prymasa Stefana Wyszyńskiego (1948–1981).
Zarys zagadnienia

Lech Mażewski
Polityka ideologiczna. Partia nowego typu a republika rad w koncepcji Lenina

DEBATY

Andrzej Nowak, Waldemar Paruch, Paweł Kowal (dyskutanci)
Krystyna Trembicka (moderacja)

II Debata czasopisma „Myśl Polityczna. Political Thought”
pt. Polityka wschodnia we współczesnej polskiej myśli politycznej

DOKUMENTY I ŹRÓDŁA

Joanna Gierowska-Kałłaur (wprowadzenie i edycja krytyczna)
I wykład wileński Marszałka Józefa Piłsudskiego z 24 sierpnia 1923 r.

RECENZJE

Jarosław Szymanek (rec.)
Paweł Kowal, Agnieszka Orzelska-Stączek, Inicjatywa Trójmorza. Geneza, cele
i funkcjonowanie 163

VARIA

Arkadiusz Nyzio
O nieporozumieniach z Porozumieniem Centrum. Uwagi na marginesie
książki A. Chmieleckiego

Rafał Kowalczyk
Wzorzec wychowania narodowo-katolickiego według Ignacego Chrzanowskiego