Księgarnia

Podstawy ustroju konstytucyjnego Państwa Miasta Watykan

ISBN: 978-83-7666-678-5
Rok wydania: 2020
Autor: Andrzej Gaca, ks. Sławomir Oder, Zbigniew Witkowski

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 65,00  (z VAT)

Jest to pierwsze opracowanie w polskiej literaturze, które łączy w sobie historię Kościoła katolickiego (w szczególności dzieje papiestwa) oraz analizę aktów ustrojowych Państwa Miasta Watykan. Problematyka minipaństw cieszy się nieustającą popularnością zarówno wśród osób naukowo zajmujących się badaniem systemów konstytucyjnych, jak i wśród czytelników, którzy chcą poszerzyć wiedzę o mechanizmach prawnoustrojowych wymykających się współczesnym standardom. Jako potencjalnych odbiorców publikacji należy wskazać także studentów.
Monografia została napisana przystępnym językiem. Autorom udało się połączyć merytoryczną szczegółowość z wręcz literacką narracją. Warto zwrócić uwagę także na opisywane detale świadczące o doskonałej znajomości topografii i architektury Państwa Miasta Watykan. Uważam, że książka ta będzie interesującą, inspirującą i znaczącą publikacją mającą walory zarówno naukowe, jak i edukacyjne. Jest dziełem kompetentnie napisanym, oryginalnym, rzetelnym i godnym wysokiego uznania.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 392
Oprawa Miękka

Wprowadzenie

 

Część I – Zarys dziejów papiestwa i Państwa Kościelnego

 

Rozdział 1 – Chrześcijaństwo i Kościół rzymskokatolicki do połowy VIII w.

1.1. Początki chrześcijaństwa

1.2. Najstarsze struktury Kościołów lokalnych i ich rozwój

1.3. Prześladowanie chrześcijan

1.4. Chrześcijaństwo w okresie panowania Konstantyna Wielkiego i jego następców

1.5. Umacnianie organizacyjne Kościoła powszechnego

1.6. Papiestwo od połowy V w. do schyłku VI w. (od pontyfikatu Leona I do panowania Grzegorza I)

1.7. Grzegorz I Wielki

 

Rozdział 2 – Geneza i początki Państwa Kościelnego

2.1. Zagrożenie ze strony Longobardów

2.2. Darowizna Pepina

2.3. Papiestwo a Karol Wieki i jego następcy

2.4. Państwo Kościelne i papiestwo pod koniec IX w. i w pierwszej połowie X w.

 

Rozdział 3 – Papiestwo a I Rzesza do upadku Hohenstaufów

3.1. Państwo Kościelne i papiestwo w okresie panowania pierwszych cesarzy niemieckich

3.2. Cesarstwo a papiestwo do połowy XI w.

3.3. Spór o inwestyturę

3.4. Cezaropapizm a papocezaryzm – kontynuacja sporu o władzę uniwersalną

3.5. Reforma gregoriańska

3.6. Próba sił pomiędzy władzą świecką i duchowną (XII–XIII w.)

3.7. Rozwój terytorialny Państwa Kościelnego (XII–XIII w.)

 

Rozdział 4 – Kościół w okresie rosnącej dominacji władców Francji wobec papiestwa

4.1. Wychodzenie monarchii francuskiej z okresu rozdrobnienia feudalnego

4.2. Niewola awiniońska

 

Rozdział 5 – Schizma zachodnia. Sobór w Konstancji. Sobór w Bazylei

5.1. Schizma zachodnia

5.2. Sobór w Konstancji (1414–1418)

5.3. Sobór w Bazylei (1431–1445/1449) i unia florencka (1439)

 

Rozdział 6 – Papiestwo i Państwo Kościelne u schyłku wieków średnich. Utrwalanie się monarchii absolutnej jako formy ustrojowej Państwa Kościelnego

 

Rozdział 7 – Państwo Kościelne w okresie wojen włoskich i rywalizacji francusko-habsburskiej (1492–1559)

 

Rozdział 8 – Reformacja i kontrreformacja

8.1. Reformacja

8.2. Kontrreformacja

8.3. Sobór trydencki (1545–1563)

 

Rozdział 9 – Wiek XVII–XVIII

9.1. Włochy w okresie wojny trzydziestoletniej (1618–1648)

9.2. Dalszy upadek znaczenia papiestwa w dobie oświecenia

 

Rozdział 10 – Okres rewolucji francuskiej i epoka napoleońska

 

Rozdział 11 – Kongres wiedeński (1814–1815) i Państwo Kościelne po kongresie wiedeńskim

11.1. Kongres wiedeński

11.2. Państwo Kościelne po kongresie wiedeńskim

 

Rozdział 12 – Państwo Kościelne i papiestwo od końca pierwszej połowy XIX w. do 1871 r.

12.1. Liberalne reformy papieża Piusa IX w początkach jego pontyfikatu

12.2. Dalszy przebieg rewolucji 1848–1849 w Państwie Kościelnym

12.3. Walka o zjednoczenie Włoch po upadku Wiosny Ludów

12.4. Wojna 1859–1860

12.5. Przyłączenie Wenecji i Rzymu. Ostateczny triumf risorgimento (1866–1871)

 

Rozdział 13 – Zmierz Państwa Kościelnego – Pius IX – papież – król… bez królestwa

 

Rozdział 14 – Pakty laterańskie jako akt „przywrócenia Boga Italii i Italii Bogu” – Pius XI

 

Rozdział 15 – Status Stolicy Apostolskiej w świetle paktów laterańskich i niektóre fakty historyczne jako podstawa potwierdzająca potrzebę powstania i istnienia Państwa Miasta Watykan

 

Część II – Współczesny ustrój konstytucyjny Państwa Miasta Watykan

 

Rozdział 1 – Najmniejsze na świecie państwo… bez granic?

1.1. Terytorium

1.2. Ius civitatis, czyli obywatelstwo watykańskie

1.3. Status obywatela Watykanu – sfera praw i wolności?

1.4. Symbolika Państwa Miasta Watykan

 

Rozdział 2 – Ustawa zasadnicza jako podstawa ustroju Państwa Miasta Watykan

 

Rozdział 3 – Papież – Najwyższy Kapłan i głowa Państwa Miasta Watykan – oraz jego Boski mandat

 

Rozdział 4 – Vere Papa mortuus est

 

Rozdział 5 – Habemus Papam – rzecz o wyborze biskupa rzymskiego

 

Rozdział 6 – Źródła prawa w watykańskim porządku prawnym

 

Rozdział 7 – Kuria Rzymska, czyli rząd Kościoła

 

Rozdział 8 – Ewolucja systemu sądowniczego Państwa Miasta Watykan

8.1. Questione romana

8.2. Dziedzictwo państwa papieskiego

8.3. Budowa struktur sądowniczych po traktacie laterańskim

8.4. Reforma Piusa XII i modyfikacje wprowadzone przez Pawła VI

8.5. Zmiany przeprowadzone za pontyfikatu Jana Pawła II

8.6. Pontyfikat Benedykta XVI

8.7. Reformy przeprowadzone przez papieża Franciszka

8.8. Podsumowanie

 

Zamiast zakończenia

Bibliografia

Summary

Noty o autorach