Księgarnia

Populizm w polskiej polityce

ISBN: 978-83-7666-185-8
Rok wydania: 2012
Autor: Paweł Przyłęcki

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 40,00  (z VAT)

Książka jest pierwszą monografią teoretyczno-empiryczną o populizmie na polskiej scenie politycznej w III Rzeczypospolitej. Autor przedmiotem analizy uczynił oficjalny dyskurs polityki w kontekście językowym. Wyróżniając kategorie populizmu, oddające charakter dyskursu populistycznego prowadzonego na polskiej scenie politycznej, zanalizował programy wyborcze oraz wybrane debaty sejmowe z lat 2002–2009, czyli z okresu IV, V i częściowo VI kadencji Sejmu. Badania te pozwoliły porównać główne ugrupowania polityczne zasiadające w Sejmie nie tylko pod względem częstości wykorzystywania treści populistycznych w prowadzonym dyskursie, ale przede wszystkim charakteru tych wypowiedzi.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 284
Oprawa miękka

Wprowadzenie
Rozdział I. Populizm w aspekcie teoretycznym
1. Problemy badawcze i definicyjne
2. Definicje populizmu
3. Typologie populizmu
4. Przykłady konceptualizacji populizmu
5. Lud w dyskursie populistycznym (koncepcje niemarksistowskie)
6. Konstytuowanie się ludu według Ernesto Laclau (koncepcja postmarksistowska)
Rozdział II. Populizm a demokracja
1. Deficyty współczesnej demokracji jako główna przyczyna rozwoju populizmu
2. Główne paradygmaty współczesnej demokracji liberalnej
2.1. Proceduralny model demokracji
2.2. Deliberacyjny model demokracji
3. Podziały polityczne
4. Antagonistyczna koncepcja polityki według Chantal Mouffe
5. Przemiany polityczne w Europie od lat 80. XX wieku
6. Partie skrajnej prawicy a partie skrajnie prawicowego populizmu
7. Eurosceptycyzm jako ważny element prawicowego dyskursu populistycznego
Rozdział III. Charakterystyka przesłanek populizmu na polskiej scenie politycznej
1. Historia populizmu na ziemiach polskich
2. Populizm w Polsce w latach 90. XX wieku
3. Specyfika polskiej polityki i społeczeństwa jako determinanta rozwoju populizmu
3.1. Podziały polityczne w polskiej polityce
3.2. Przyczyny kryzysu partii liberalnego centrum na polskiej scenie politycznej jako istotne źródło rozwoju populistycznej prawicy
3.3. Główne podziały społeczno-polityczne w Polsce
3.4. Dyskurs polskiej polityki w XXI wieku
Rozdział IV. Specyfika dyskursu populistycznego
1. Komunikacja polityczna i dyskurs
2. Dyskurs polskiej polityki w III Rzeczypospolitej
3. Techniki manipulacyjne wykorzystywane w dyskursie populistycznym
4. Główne elementy retoryki populistycznej
5. Strategie językowe wykorzystywane w dyskursie populistycznym
Rozdział V. Analiza dyskursu populistycznego – założenia metodologiczne
1. Propozycja badawcza
2. Wskaźniki populizmu
3. Problemy związane z analizą materiału badawczego
Rozdział VI. Samoobrona – przykład populizmu „małego człowieka”
1. Geneza i rys historyczny partii
2. Analiza programów wyborczych i wystąpień sejmowych Samoobrony
3. Naród i wartości w dyskursie populistycznym Samoobrony
4. Krytyka demokracji liberalnej i liberalnych elit politycznych
5. Jeśli nie liberalizm, to co? „Trzecia droga” i rozwój państwa socjalnego według założeń Samoobrony
6. Państwo socjalne w wydaniu Samoobrony jako przykład walki z nierównościami społecznymi
7. Kwestia suwerenności w dyskursie populistycznym Samoobrony
8. Populizm językowy Samoobrony
Rozdział VII. Liga Polskich Rodzin – przykład populizmu tożsamości
1. Geneza i rys historyczny partii
2. Analiza programów wyborczych i wystąpień sejmowych Ligi Polskich Rodzin
3. Suwerenność narodu i państwa polskiego w polityce Ligi Polskich Rodzin
4. Stosunek Ligi Polskich Rodzin do kwestii integracji europejskiej
4.1. Obraz Niemiec w eurosceptycznym dyskursie Ligi Polskich Rodzin
4.2. Problematyka ziemi w dyskursie populistycznym Ligi Polskich Rodzin
5. Naród kontra elity w dyskursie Ligi Polskich Rodzin
6. Znaczenie wartości w populistyczno-narodowym dyskursie Ligi Polskich Rodzin
7. Solidaryzm narodowy Ligi Polskich Rodzin
8. Populizm językowy Ligi Polskich Rodzin
Rozdział VIII. Populizm Prawa i Sprawiedliwości
1. Geneza i rys historyczny partii
2. Analiza programów wyborczych i wystąpień sejmowych Prawa i Sprawiedliwości
3. Historyczno-narodowy charakter populistycznego dyskursu Prawa i Sprawiedliwości
3.1. Naród w dyskursie Prawa i Sprawiedliwości
3.2. Prawo i Sprawiedliwość jako obrońca tradycyjnych wartości
3.3. Pisowska polityka pamięci
4. IV Rzeczpospolita. Projekt moralnej odbudowy państwa
4.1. Rozliczenie z okresem PRL warunkiem budowy IV Rzeczypospolitej
5. Polska solidarna – Polska liberalna
6. Populizm polityczny w wydaniu Prawa i Sprawiedliwości
6.1. Eurosceptyczny stosunek Prawa i Sprawiedliwości wobec Unii Europejskiej
6.2. Antyniemieckość w nacjonalistyczno-populistycznym dyskursie Prawa i Sprawiedliwości
7. Populizm językowy Prawa i Sprawiedliwości
Rozdział IX. Dyskurs populistyczny na przykładzie Polskiego Stronnictwa Ludowego, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Platformy Obywatelskiej
1. Dyskurs populistyczny Polskiego Stronnictwa Ludowego
1.1. Geneza i rys historyczny Polskiego Stronnictwa Ludowego
1.2. Analiza programów wyborczych i wystąpień sejmowych Polskiego Stronnictwa Ludowego
1.3. Krytyka elit rządzących w dyskursie Polskiego Stronnictwa Ludowego
1.4. Populizm ekonomiczny na przykładzie Polskiego Stronnictwa Ludowego
1.5. Populizm językowy Polskiego Stronnictwa Ludowego
2. Dyskurs populistyczny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2.1. Geneza i rys historyczny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2.2. Analiza programów wyborczych i wystąpień sejmowych Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2.3. „Nowa Polityka” Sojuszu Lewicy Demokratycznej jako sprzeciw wobec wizji Polski kreowanej przez ugrupowania prawicowe
2.4. Solidaryzm społeczny w rozumieniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej
2.5. Populizm językowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej
3. Dyskurs populistyczny Platformy Obywatelskiej
3.1. Geneza i rys historyczny Platformy Obywatelskiej
3.2. Analiza programów wyborczych i wystąpień sejmowych Platformy Obywatelskiej
3.3. Powiedzmy „nie” zaściankowej wizji PiS, czyli o populistycznym konstruowaniu wroga nowoczesności
3.4. Wartości i naród w dyskursie Platformy Obywatelskiej
3.5. Niepopulistyczne rozumienie „sprawiedliwości i solidarności” w populistycznym dyskursie Platformy Obywatelskiej
3.6. Populizm językowy Platformy Obywatelskiej
Zakończenie
Literatura i źródła
Bibliografia
Strony internetowe
Materiały źródłowe
• Programy wyborcze
• Debaty sejmowe