Księgarnia

Prezydium Krajowej Rady Narodowej w systemie ustrojowym Polski (1944-1947)

ISBN: 978-83-7666-670-9
Rok wydania: 2021
Autor: Mariusz Szulc

Kategoria: Historia

cena: 68,00  (z VAT)

Notka na 4 s. okładki publikacji, Prezydium KRN…

Publikacja w kompleksowy sposób przedstawia analizę tematyki związanej z genezą i funkcjonowaniem Prezydium Krajowej Rady Narodowej w porządku ustrojowym Polski w latach 1944–1947. Ten samodzielny organ państwowy, pełniąc rolę „tymczasowego parlamentu”, posiadał uprawnienia zarówno w zakresie ustawodawstwa, kontroli, wymiaru sprawiedliwości, jak i władzy wykonawczej.
Zaprezentowana problematyka ma ogromne znaczenie ze względu na wagę przemian zachodzących w ówczesnej Polsce, jak i specyficzny model prawnoustrojowy, który towarzyszył radykalnym komunistycznym reformom po II wojnie światowej. Wiele z uchwalonych wówczas aktów prawnych ma współcześnie istotne znaczenie, m.in. dla stosunków własnościowych na polskiej wsi czy na obszarze stolicy państwa polskiego – Warszawy i jest obecnie obowiązującym prawem, stanowiąc podstawę dla wydawanych decyzji administracyjnych oraz orzeczeń sądowych.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 280
Oprawa Twarda

Wykaz skrótów
WSTĘP
ROZDZIAŁ I. GENEZA POWSTANIA KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
1. Początki ruchu socjalistycznego
2. Ruch komunistyczny na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej
3. Manifest programowy Polskiej Partii Robotniczej
4. Geneza utworzenia Krajowej Rady Narodowej
ROZDZIAŁ II. KRAJOWA RADA NARODOWA JAKO PARLAMENT
1. Powstanie Krajowej Rady Narodowej
2. Skład Krajowej Rady Narodowej
3. Prawne (i ideologiczne) podstawy funkcjonowania KRN i jej Prezydium
4. Wpływ Krajowej Rady Narodowej na system partyjny tzw. Polski lubelskiej
ROZDZIAŁ III. PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ JAKO SAMODZIELNY ORGAN PAŃSTWOWY
1. Charakter ustrojowy Prezydium Krajowej Rady Narodowej
2. Działalność i skład Prezydium Krajowej Rady Narodowej
3. Przedstawienie najważniejszych postaci ówczesnej elity komunistycznej
4. Kompetencje nabyte przez Prezydium KRN i rola komisji poselskich tymczasowego parlamentu
5. Wpływ Prezydium Krajowej Rady Narodowej na tworzenie prawa okresu Polski lubelskiej
6. Pozycja Prezydium KRN wobec władzy wykonawczej
7. Pozycja Prezydium Krajowej Rady Narodowej wobec systemu kontroli państwowej
8. Wpływ Prezydium KRN na system rad narodowych, samorząd terytorialny oraz administracje terenową
ROZDZIAŁ IV. WPŁYW PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ NA WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
1. Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym
2. Prezydium KRN a wymiar sprawiedliwości i kodyfikacja prawa
ZAKOŃCZENIE. OCENA DZIAŁNOSCI PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ

WYKAZ ŹRÓDEŁ I LITERATURY
Urzędowe zbiory norm prawnych
Materiały ustawodawcze
Materiały archiwalne
Bibliografia
Orzecznictwo
Aneksy
1. Wykaz aktów prawnych
2. Wykaz liczby sesji plenarnych i posiedzeń KRN
3. Wykaz liczby posiedzeń Prezydium KRN
4. Wykaz tematów omawianych na poszczególnych posiedzeniach Prezydium KRN
Summary