Księgarnia

Realizacja konstytucyjnych zasad prawa wyborczego. Polska na tle porównawczym

ISBN: 978-83-7666-520-7
Rok wydania: 2017
Autor: Dawid Daniluk

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 45,00  (z VAT)

Książka prezentuje konstytucyjne zasady prawa wyborczego do Sejmu i Senatu RP. Autor analizuje poszczególne przymiotniki wyborcze i składające się na nie rozwiązania (np. progi wyborcze, strukturę okręgów wyborczych, metody przeliczania głosów na mandaty, alternatywne sposoby głosowania, cenzusy wyborcze), rozważając, w jakim stopniu konstytucyjne zasady prawa wyborczego znajdują urzeczywistnienie na poziomie ustawowym. Polskie rozwiązania prawne zostały przedstawione na tle licznych przykładów innych państw.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 256
Oprawa miękka

Wstęp
Rozdział 1. Istota i charakter konstytucyjnych zasad prawa wyborczego
1.1. Powszechność wyborów – geneza i ewolucja
1.2. Elementy wartościujące siłę głosu wyborców
1.3. Jednostopniowość i indywidualność aktu wyborczego
1.4. Tajność głosowania jako uprawnienie wyborcy i obowiązek państwa
1.5. Elementy determinujące wybory proporcjonalne i większościowe
1.6. Materialny wymiar wolnych wyborów
Rozdział 2. Konstytucyjne i ustawowe elementy określające zasadę powszechności wyborów
2.1. Konstytucyjne determinanty zasady powszechności wyborów
2.1.1. Wiek jako przesłanka uzyskania praw wyborczych
2.1.2. Wyłączenie cudzoziemców z udziału w wyborach
2.1.3. Domicyl jako ograniczenie biernego prawa wyborczego w latach 1991–1997
2.1.4. Ubezwłasnowolnienie jako przesłanka utraty praw wyborczych
2.1.5. Pozbawienie wolności a realizacja praw wyborczych
2.1.6. Pozbawienie praw wyborczych przez Trybunał Stanu
2.1.7. Zasady regulujące określanie terminu wyborów
2.2. Ustawowe determinanty zasady powszechności wyborów
2.2.1. Alternatywne procedury głosowania i problem przymusowej absencji wyborczej
2.2.2. Wpływ głosów oddanych za granicą na wyniki wyborów
2.3. Podsumowanie
Rozdział 3. Konstytucyjne i ustawowe elementy zasady równości, bezpośredniości i proporcjonalności wyborów
3.1. Ustawowe i naturalne progi wyborcze w świetle zasady równości, bezpośredniości i proporcjonalności wyborów
3.2. Podział na okręgi wyborcze jako instrument realizacji zasady równości wyborów
3.3. Listy państwowe a zasada bezpośredniości, równości i proporcjonalności wyborów
3.4. Podsumowanie
Rozdział 4. Konsekwencje zastosowania różnych metod przeliczania głosów na mandaty
4.1. Wybory proporcjonalne jako system odzwierciedlający preferencje wyborców
4.2. Wybory większościowe a deformacja wyników wyborów do Senatu
4.3. Podsumowanie
Wnioski
Bibliografia
Spis tabel