Księgarnia

Realizacja prawa inicjatywy ustawodawczej w polskim prawie konstytucyjnym

ISBN: 978-83-7666-339-5
Rok wydania: 2015
Autor: Edyta Tkaczyk

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 49,00  (z VAT)

Książka jest kompleksowym opracowaniem zagadnienia realizacji prawa inicjatywy ustawodawczej w polskim prawie konstytucyjnym. Etap ten liczy się od podjęcia zamiaru przygotowania projektu ustawy aż do momentu złożenia przez podmioty uprawnione projektu ustawy do Marszałka Sejmu. Od prawidłowego wykonania inicjatywy ustawodawczej przez podmioty prawa inicjatywy ustawodawczej zależy uchwalenie ustawy. Podmiotami prawa inicjatywy ustawodawczej są: posłowie, Senat, Prezydent, Rada Ministrów oraz grupa co najmniej 100 tysięcy obywateli. Niniejsza publikacja przybliża temat konstruowania projektu ustawy, sposobu przygotowania projektu ustawy przez konstytucyjne podmioty oraz wykonanie inicjatywy ustawodawczej. Książka opisuje jedną z najważniejszych kategorii polskiego prawa konstytucyjnego.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 292
Oprawa miękka