Księgarnia

Sejm niemy. Między mitem a reformą państwa

ISBN: 978-83-7666-585-6
Rok wydania: 2019
Redakcja naukowa: Michał Zwierzykowski

Kategoria: Historia

cena: 50,00  (z VAT)

Książka jest pierwszą w polskiej historiografii próbą wieloautorskiego, monograficznego ujęcia dziejów oraz szerokiego kontekstu jednego z najważniejszych sejmów dawnej Rzeczypospolitej – jednodniowego Sejmu Niemego 1717 r. Teksty autorstwa 14 najwybitniejszych znawców problematyki parlamentarnej, politycznej i wojskowej 1. połowy XVIII w., zatrudnionych w najważniejszych uniwersytetach i instytutach naukowych Polski i Litwy, złożyły się na kompleksowe podsumowanie wcześniej znanych źródeł i ustaleń historiografii polskiej na temat Sejmu Niemego.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 408
Oprawa Twarda

Słowo wstępne
Andrzej K. Link-Lenczowski
Na drodze do konfederacji tarnogrodzkiej i Sejmu Niemego
Mindaugas Šapoka
Konfederacja Wielkiego Księstwa Litewskiego 1715–1716 roku i jej wpływ na negocjacje przed Sejmem Niemym
Tomasz Ciesielski
Konfederacja tarnogrodzka i obrady Sejmu Niemego – aspekt militarny
Adam Perłakowski
Czy można umrzeć z przepracowania? Udział Antoniego Sebastiana Dembowskiego w rokowaniach z konfederatami tarnogrodzkimi w 1716 roku
Karol Kościelniak
Trudnych rozmów początki. Korespondencja Stanisława Ledóchowskiego z Grigorijem Dołgorukim podczas negocjacji w Lublinie w 1716 roku

Michał Zwierzykowski
Sejm Niemy w świetle diariusza autorstwa sekretarza królewskiego Antoniego Sebastiana Dembowskiego oraz dwóch relacji – kanclerza wielkiego litewskiego Karola Stanisława Radziwiłła i anonimowego autora
Robert Kołodziej
Sejm Niemy na tle praktyki funkcjonowania staropolskiego parlamentaryzmu
Wojciech Kriegseisen
Postanowienia Sejmu Niemego w kwestiach wyznaniowych i ich konsekwencje, czyli w sprawie genezy „sprawy dysydenckiej”
Gintautas Sliesoriūnas
Sejm Niemy a rewizja reform ustrojowych, zainspirowanych przez litewskich republikantów na przełomie XVII i XVIII w.
Jerzy Dygdała
Realizacja reform skarbowych Sejmu Niemego z 1717 roku na przykładzie Prus Królewskich
Michał Zwierzykowski
Geneza i konsekwencje reform sejmików w konstytucjach Sejmu Niemego
Urszula Kosińska
Stosunek szlachty na sejmach 1718–1720 do postanowień traktatu warszawskiego i Sejmu Niemego
Zofia Zielińska
Echa dokonań Sejmu Niemego w czasach Augusta III i Stanisława Augusta (rekonesans)

Monika Wyszomirska
Ruch budowlany w Warszawie w dobie Sejmu Niemego z perspektywy pisarza dekretowego kancelarii wielkiej koronnej Sebastiana Fabiana Rybczyńskiego
Grzegorz Glabisz
„Obradował w sali otoczonej przez rosyjskie wojska”. Obraz Sejmu Niemego w narracjach syntetyzujących dzieje Polski. Zarys problemu
Bibliografia
Wykaz ważniejszych skrótów
Indeks osób

Informacje o autorach