Księgarnia

Sejm w systemie organów państwowych RP

ISBN: 978-83-7059-911-9
Rok wydania: 2009
Autor: Stanisław Bożyk

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 10,00  (z VAT)

W ramach realizowanej od 1995 roku przez Wydawnictwo Sejmowe serii „Wiedza o Sejmie” ukazał się kolejny tom, zatytułowany „Sejm w systemie organów państwowych RP”. Praca ta to odpowiedź na potrzebę całościowego spojrzenia na miejsce Sejmu w strukturze aparatu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej. Autor, Stanisław Bożyk, nie ogranicza się w niej jednak do przedstawienia wzajemnych relacji między Sejmem a organami egzekutywy czy też stosunków w obrębie samej władzy ustawodawczej. ale uwzględnia również te konstytucyjne, ustawowe i regulaminowe przepisy, które przewidują określone uprawnienia Sejmu wobec wielu innych organów państwowych. Tom składa się z sześciu rozdziałów. Ostatni poświęcony jest relacjom między Sejmem a organami państwowymi, które nie mieszczą się w ramach trzech podzielonych władz, takich jak: Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 150
Oprawa miękka