Księgarnia

System konstytucyjny Czarnogóry

ISBN: 978-83-7666-170-4
Rok wydania: 2012
Autor: Jacek Wojnicki

Kategoria: Parlamentaryzm

cena: 13,00  (z VAT)

Historia Czarnogóry to jakby synteza skomplikowanych i dramatycznych dziejów całego regionu Bałkanów. Początki państwowości tego państwa sięgają IX wieku. Jako samodzielny podmiot prawa międzynarodowego Czarnogóra pojawiła się na politycznej mapie Europy dopiero 3 czerwca 2006 roku – po referendum niepodległościowym, w którym 55,2% biorących w nim udział opowiedziało się za zerwaniem unii z Serbią. Nowa konstytucja została przyjęta w październiku 2007 roku. Zasadniczą wartością, na której został oparty nowy system polityczny Czarnogóry (oficjalna nazwa), jest podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Władzę ustawodawczą stanowi Zgromadzenie (Skupsztina), które pełni też funkcję kreacyjną i kontrolną. Autor, zgodnie z koncepcją tej serii, omawia miedzy innymi szczegółowo podstawy konstytucyjne systemu politycznego Czarnogóry, relacje między parlamentem a innymi organami państwa, system wyborczy i partyjny, ustawodawstwo, a także problem gwarancji praw obywatelskich.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 80
Oprawa miękka