Księgarnia

Tryb ustawodawczy w Sejmie RP i w parlamentach państw Unii Europejskiej

ISBN: 978-83-7666-262-6
Rok wydania: 2014
Autor: Stanisław Bożyk

Kategoria: Sejm dziś

cena: 16,00  (z VAT)

Książka przedstawia zagadnienia trybu ustawodawczego w Sejmie RP oraz parlamentach wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Kolejno omówiono poszczególne stadia procesu tworzenia ustawy, poczynając od wykonania inicjatywy ustawodawczej, kończąc zaś na jej podpisaniu i ogłoszeniu. Analizie poddano odnoszące się do tej problematyki przepisy konstytucji, ustaw i regulaminów parlamentarnych.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 188
Oprawa miękka

Wstęp
Rozdział I. Inicjatywa ustawodawcza
Rozdział II. Pierwsze czytanie projektu ustawy
Rozdział III. Prace komisji nad projektami ustaw
Rozdział IV. Drugie czytanie projektu ustawy
Rozdział V. Trzecie czytanie projektu ustawy
Rozdział VI. Postępowanie z projektem ustawy o zmianie konstytucji
Rozdział VII. Postępowanie z projektem ustawy budżetowej
Rozdział VIII. Udział drugiej izby w procesie ustawodawczym
Rozdział IX. Podpisanie i ogłoszenie ustawy
Zakończenie
Wykaz literatury