Księgarnia

Aktywizm sędziowski we współczesnym państwie demokratycznym

ISBN: 978-83-7666-174-2
Rok wydania: 2012
Autor: Bogusław Banaszak, Michał Bernaczyk

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 35,00  (z VAT)

Książka jest pierwszym na rynku komparatystycznym ujęciem problematyki aktywizmu sędziowskiego. Autorzy zaproponowali definicję aktywizmu sądów i trybunałów konstytucyjnych oraz dokonali jego krytycznego omówienia z odwołaniem do praktyki orzeczniczej i doktryny prawa. Adresatami książki są specjaliści z zakresu prawa konstytucyjnego, sędziowie, adwokaci i radcy prawni.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format A5
Liczba stron 282
Oprawa Miękka

Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział I. Zagadnienia terminologiczne
1. Geneza pojęcia „aktywizm sędziowski”
2. Próba zdefiniowania „aktywizmu sędziowskiego”
2.1. Instrumentalizacja pojęcia jako przeszkoda badawcza
2.2. Aktywizm sędziowski jako kategoria pojęciowa prawa konstytucyjnego
2.3. Poszukiwanie elementów składowych aktywizmu sędziowskiego
Rozdział II. Aktywizm sędziowski w państwach common law
1. Aktywizm sądu najwyższego w państwie common law na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki
1.1. Specyfika systemu common law i jego wpływ na funkcjonowanie Sądu Najwyższego USA
1.2. Metody interpretacji Konstytucji USA
1.2.1. Tekstualizm
1.2.2. Oryginalizm
1.2.3. „Żywa konstytucja”
1.2.4. Znaczenie precedensu w procesie wykładni Konstytucji USA
1.2.5. Podsumowanie
2. Konstytucyjna podstawa funkcjonowania Sądu Najwyższego USA
3. Jurysdykcja Sądu Najwyższego jako determinant aktywizmu sędziowskiego
4. Sądowa kontrola zgodności prawa z Konstytucją USA (judicial review)
5. Wybór sędziów w USA i innych państwach common law
6. Spór o aktywistyczny charakter orzecznictwa w państwach common law
Rozdział III. Aktywizm orzeczniczy austriackiego Trybunału Konstytucyjnego
1. Pozycja ustrojowa austriackiego Trybunału Konstytucyjnego
2. Ewolucja aktywizmu orzeczniczego TK
3. Ocena aktywizmu orzeczniczego TK
Rozdział IV. Aktywizm orzeczniczy niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego
1. Pozycja ustrojowa Federalnego Trybunału Konstytucyjnego
2. Ewolucja aktywizmu orzeczniczego FTK
3. Ocena aktywizmu orzeczniczego FTK
Rozdział V. Aktywizm orzeczniczy polskiego Trybunału Konstytucyjnego
1. Ewolucja pozycji ustrojowej Trybunału Konstytucyjnego w latach 1985–1997
2. Działalność Trybunału Konstytucyjnego w schyłkowym okresie PRL (1986–1989)
3. Aktywizm orzeczniczy TK w początkowym okresie transformacji ustrojowej (1989–1997)
4. Zakres aktywizmu orzeczniczego TK po uchwaleniu Konstytucji RP z 1997 r.
5. Ocena aktywizmu orzeczniczego TK
Zakończenie
Bibliografia