Księgarnia

Demokracja. Interpretacja wyznania wiary

ISBN: 978-83-7666-545-0
Rok wydania: 2018
Autor: Stanisław Filipowicz

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 30,00  (z VAT)

Książka ma przekonać Czytelnika o tym, jak wielkim w istocie wyzwaniem interpretacyjnym stało się dzisiaj rozumienie demokracji. Idea demokracji, uwikłana w prawdziwy dramat sporów i kontrowersji, utrzymuje obecnie swą spoistość – jak przyjmuje autor – jedynie jako swoiste „wyznanie wiary”. Poszukiwanie rozwiązań, które mogą ułatwić przezwyciężenie rysującego się coraz wyraźniej kryzysu przekonań, wymaga skrupulatnego i starannego przemyślenia wszystkich nękających nas dylematów i kontrowersji. Tych, które istnieją od czasów greckich, i tych, które są związane z doświadczeniami czasów najnowszych. Do tego próbuje zachęcić Czytelnika autor, stawiając znaki zapytania tam, gdzie najchętniej widzielibyśmy bezdyskusyjne prawdy.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format A5
Liczba stron 156
Oprawa Miękka

Rozważania wstępne – O fundamentalnej roli interpretacji
Rozdział I Żywoty słowa – retrospekcja
Rozdział II Lud-suweren – realia, symbole, metafory
Rozdział III Sfera publiczna – iluminacja w jaskini
Rozdział IV Charaktery czy instytucje?
Rozdział V Reprezentacja czy deliberacja – zagadnienie legitymizacji
Rozdział VI Rządy prawa – aksjomaty i dylematy
Zakończenie
Bibliografia