Księgarnia

Demokracja polska. Idee – ludzie – dzieje

ISBN: 978-83-7666-058-5
Rok wydania: 2011
Autor: Michał Śliwa

Kategoria: Historia

cena: 27,00  (z VAT)

„Książka powstała w związku z 30. rocznicą powstania „Solidarności””. Poświęcona jest tradycjom demokratycznym społeczeństwa polskiego, obejmująca chronologicznie okres od czasów oświecenia do współczesności, przy czym szczególny akcent położony jest na ożywienie tendencji demokratycznych i ich realizację ustrojowo-prawną po powstaniu „Solidarności”” w 1980 r.”

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format A5
Liczba stron 282
Oprawa Miękka