Księgarnia

Doktryny integracyjne państw europejskich

ISBN: 978-83-7666-513-9
Rok wydania: 2017
Redakcja naukowa: Krzysztof Zuba

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 49,00  (z VAT)

W pracy przedstawiono – z perspektywy doktrynalnej – proces integracji wybranych 15 państw europejskich zarówno należących do UE (Francji, Niemiec, Włoch, Belgii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Austrii, Finlandii, Polski, Słowacji, Bułgarii), jak i pozostających poza nią (Serbii, Szwajcarii, Ukrainy, Turcji). Oryginalne ujęcie tematu sprawia, że Czytelnik z ciekawością zapoznaje się z odmiennymi punktami widzenia i poglądami dotyczącymi stosunku analizowanych państw do członkostwa w Unii Europejskiej. Autorzy – politolodzy i europeiści – są cenionymi pracownikami naukowymi polskich uniwersytetów. Pozycja skierowana do środowiska akademickiego, polityków, urzędników i ekspertów, a także do osób zainteresowanych przemianami zachodzącymi w dzisiejszej Europie.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 380
Oprawa miękka

Objaśnienia ważniejszych skrótów

Wstęp (Krzysztof Zuba)

Krzysztof Zuba, Doktryna integracyjna państw europejskich – czym jest, a czym nie jest

Anna Pacześniak, Krzysztof Zuba, Francja

Aleksandra Trzcielińska-Polus, Niemcy

Izolda Bokszczanin, Włochy

Anna Pacześniak, Belgia

Krzysztof Zuba, Wielka Brytania

Anna Sroka, Hiszpania

Justyna Miecznikowska, Austria

Bartosz Czepil, Finlandia

Krzysztof Zuba, Polska

Piotr Bajda, Radosław Zenderowski, Słowacja

Natasza Styczyńska, Bułgaria

Katarzyna Konieczna, Magdalena Rajzer, Serbia

Rafał Riedel, Szwajcaria

Aleksander Datsenko, Krzysztof Zuba, Ukraina

Maciej Cesarz, Turcja

Krzysztof Zuba, Doktryny integracyjne państw europejskich w ujęciu porównawczym

Zakończenie (Krzysztof Zuba)

Bibliografia

Noty o autorach