Księgarnia

Działalność polityczna Kazimierza Bartla w latach 1926-1930

ISBN: 978-83-7666-253-4
Rok wydania: 2014
Autor: Paweł Duber

Kategoria: Historia

cena: 40,00  (z VAT)

W książce przedstawiony został czteroletni okres działalności politycznej Kazimierza Bartla. W pierwszych latach po przewrocie majowym był on niewątpliwie jednym z najważniejszych współpracowników marszałka Józefa Piłsudskiego, aż pięciokrotnie sprawując urząd Prezesa Rady Ministrów. Jest on powszechnie kojarzony z tzw. Liberalnym skrzydłem obozu sanacyjnego, co przejawiało się m.in. poprzez „bartlowanie”, czyli pozyskiwanie opozycji do działań prowadzonych przez rząd. W historiografii przeciwstawia się go często tzw. Grupie pułkowników. Autor, dzięki drobiazgowej analizie zebranego materiału źródłowego, w tym także wielu nieznanych wcześniej dokumentów, przybliża meandry aktywności politycznej Kazimierza Bartla, ukazując go w nieco innym świetle, niż czyniono to w dotychczasowej literaturze przedmiotu.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 304
Oprawa miękka