Księgarnia

Funkcje Sejmu i Senatu a współczesny polski model dwuizbowości

ISBN: 978-83-7666-446-0
Rok wydania: 2016
Autor: Tomasz Litwin

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 45,00  (z VAT)

Monografia opisuje relacje pomiędzy dwiema izbami polskiego parlamentu, Sejmem a Senatem, w świetle przepisów konstytucji z 1997 r. Pierwsze dwa rozdziały przedstawiają debatę publiczna w Polsce dotyczącą struktury parlamentu, która miała miejsce w latach 90. XX w., oraz ogólna charakterystykę polskiego modelu dwuizbowości. Kolejne rozdziały są poświęcone prawnym i politologicznym aspektom kształtowania się relacji pomiędzy Sejmem a Senatem. Ostatni rozdział zawiera ocenę polskiego modelu dwuizbowości oraz propozycje reformy funkcjonowania polskiego parlamentu

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 392
Oprawa miękka