Księgarnia

Kobiety – kwoty – polityka. Gwarancje równości płci w Unii Europejskiej

ISBN: 978-83-7666-394-4
Rok wydania: 2015
Autor: Magdalena Półtorak

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 40,00  (z VAT)

Celem książki jest przede wszystkim próba dokonania prawnej oceny mechanizmu kwot wyborczych i jego oddziaływania (oraz skali ewentualnego wpływu) na materializację zasady równości płci w zakresie dostępu kobiet i mężczyzn do funkcji politycznych. Analizie poddane zostały rozwiązania prawne wprowadzające systemy kwotowe w wybranych państwach członkowskich UE pod kątem ich spójności z normami prawa międzynarodowego publicznego, prawa europejskiego oraz zakładanej efektywności. Rozważaniami objęto m.in. takie kwestie, jak geneza rozwiązań, przebieg procesu implementacyjnego, spójność systemu kwotowego z obowiązującą formułą wyborczą oraz skuteczność mechanizmów kwotowych w praktyce. W konsekwencji dokonano próby obiektywnej ewaluacji zastosowania kwot w polityce, ustalono, gdzie ich wprowadzenie zakończyło się sukcesem, gdzie natomiast nie spełniły pokładanych oczekiwań.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 352
Oprawa miękka