Księgarnia

Komentarz do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

ISBN: 978-83-7666-291-6
Rok wydania: 2014
Autor: Krzysztof Grajewski, Jakub Stelina, Piotr Uziębło

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 65,00  (z VAT)

Niniejsza publikacja zawiera pierwszy na polskim rynku wydawniczym komentarz do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Autorzy przedstawiają w nim wszelkie aspekty regulacji statusu prawnego parlamentarzysty, przy czym nie ograniczają się wyłącznie do przepisów samej ustawy. Przyjmując za punkt odniesienia przede wszystkim unormowania konstytucji z 1997 r. oraz biorąc pod uwagę inne regulacje prawa parlamentarnego, autorzy poddają szczegółowej analizie m.in. takie kwestie, jak: charakter mandatu parlamentarnego, unormowania immunitetowe, przepisy dotyczące praw i obowiązków parlamentarzystów, a także odnoszące się do warunków wykonywania mandatu parlamentarnego.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 504
Oprawa Twarda
Praca zbiorowa Tak

Wykaz skrótów
Wprowadzenie
Rozdział 1. PRZEPISY OGÓLNE
Literatura
Artykuł 1 (13) · Artykuł 2 (24) · Artykuł 3 (35) · Artykuł 4 (41) · Artykuł 5 (44) · Artykuł 5a (53)
Rozdział 2. IMMUNITET PARLAMENTARNY
Literatura
Artykuł 6 (70) · Artykuł 6a (81) · Artykuł 7 (86) · Artykuł 7a (97) · Artykuł 7b (102) · Artykuł 7c–artykuł 8 (114) · Artykuł 9 (134) · Artykuł 10 (143) · Artykuł 10a (165) · Artykuł 10b (167) · Artykuł 11 (170) · Artykuł 12 (178)
Rozdział 3. PRAWA I OBOWIĄZKI POSŁÓW I SENATORÓW W SEJMIE I W SENACIE
Literatura
Artykuł 13 (185) · Artykuł 14 (194) · Artykuł 15 (210) · Artykuł 16 (217) · Artykuł 17 (228) · Artykuł 18 (247)
Rozdział 4. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI POSŁÓW I SENATORÓW
Literatura
Artykuł 19 (271) · Artykuł 20 (281) · Artykuł 21 (288) · Artykuł 22 (293) · Artykuł 23 (299) · Artykuł 24 (316)
Rozdział 5. WARUNKI WYKONYWANIA MANDATU
Literatura
Artykuł 25 (331) · Artykuł 26 (344) · Artykuł 27 (347) · Artykuł 28 (349) · Artykuł 29 (363) · Artykuł 30 (369) · Artykuł 31 (379) · Artykuł 32 (387) · Artykuł 33 (391) · Artykuł 34 (394) · Artykuł 35 (417) · Artykuł 35a (438) · Artykuł 36 (447) · Artykuł 37 (uchylony) (450) · Artykuł 38 (452) · Artykuł 39 (457) · Artykuł 40 (461) · Artykuł 41 (462) · Artykuł 42 (466) · Artykuł 43 (472) · Artykuł 44 (481) · Artykuł 45 (487) · Artykuł 46 (492) · Artykuł 47 (497) · Artykuł 47a (499)
Rozdział 6. ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
Artykuł 48 (501) · Artykuł 49 (501) · Artykuł 50 (501) · Artykuł 51 (501) · Artykuł 52 (502) · Artykuł 53 (502) · Artykuł 54 (503) · Artykuł 55 (503) · Artykuł 56 (503) · Artykuł 57 (503)