Księgarnia

Komentarz do ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

ISBN: 978-83-7666-427-9
Rok wydania: 2016
Redakcja naukowa: Rafał Poździk

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 60,00  (z VAT)

Książka jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym komentarzem do ustawy stanowiącej podstawę wdrażania funduszy unijnych na poziomie krajowym w latach 2014-20. Zawiera kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z procedurą wyboru projektów do wsparcia z funduszy unijnych, ich realizacją, kontrolą i rozliczeniem. Książka jest adresowana zarówno do praktyków jak i teoretyków prawa, zainteresowanych procedurami wyboru, a następnie realizacją projektów unijnych.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 448
Oprawa twarda

Autorzy
Wprowadzenie
Wykaz skrótów
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Koordynacja realizacji programów operacyjnych
Rozdział 3. System realizacji programu operacyjnego
Rozdział 4. System instytucjonalny
Rozdział 5. Desygnacja
Rozdział 6. Przepływy finansowe i system rozliczeń projektu
Rozdział 7. Kontrola i audyt
Rozdział 8. Monitorowanie postępu rzeczowego
Rozdział 9. Pomoc publiczna
Rozdział 10. Instrumenty finansowe
Rozdział 11. Szczególne instrumenty realizacji programów operacyjnych
Rozdział 12. Projekty
Rozdział 13. Wybór projektów
Rozdział 14. Umowa o dofinansowanie projektu i decyzja o dofinansowaniu projektu
Rozdział 15. Procedura odwoławcza
Rozdział 16. Centralny system teleinformatyczny
Rozdział 17. Zmiany w przepisach obowiązujących
Rozdział 18. Przepisy przejściowe i końcowy
Załączniki
Bibliografia