Księgarnia

Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski w archiwaliach z lat 1989-2010

ISBN: 978-83-7666-087-5
Rok wydania: 2011

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 70,00  (z VAT)

Książka prezentuje archiwalia z prac Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski z lat 1989-2010, takie jak stenogramy, protokoły, notatki i komunikaty z posiedzeń oraz przyjęte ustalenia. Materiały dotyczą wielu istotnych wydarzeń i procesów, które wydarzyły się w III RP lub nadal trwają w naszym kraju, m.in. dotyczących wprowadzenia religii do szkół czy przygotowania i ratyfikacji konkordatu. W książce przedstawiono również historię Komisji, podstawy prawne jej funkcjonowania, a także przybliżono inne instytucjonalne formy kontaktów między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, które istnieją we współczesnej Polsce.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 392
Oprawa miękka
Opracowanie Paweł Borecki, Czesław Janik

Słowo wstępne (PAWEŁ BORECKI, CZESŁAW JANIK)
PAWEŁ BORECKI, CZESŁAW JANIK: Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski oraz inne kolegialne formy relacji między państwem a związkami wyznaniowymi w zarysie
Dokumenty
I. Rok 1989
■ rząd Mieczysława F. Rakowskiego (do 1 sierpnia 1989 r.)
■ rząd Czesława Kiszczaka (2–24 sierpnia 1989 r.)
Nr 1. 1989, 4 kwietnia, Warszawa. Relacja z posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 2. 1989, 4 kwietnia, Warszawa. Protokół przyjęcia i parafowania projektu ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przyjęty na posiedzeniu Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Episkopatu Polski
Nr 3. 1989, 4 kwietnia, Warszawa. Protokół dodatkowy przyjęty na posiedzeniu Komisji Wspólnej
II. Lata 1989–1993
■ rząd Tadeusza Mazowieckiego (24 sierpnia 1989–4 stycznia 1991 r.)
■ rząd Jana K. Bieleckiego (4 stycznia 1991–6 grudnia 1991 r.)
■ rząd Jana Olszewskiego (6 grudnia 1991–5 czerwca 1992 r.)
■ rząd Waldemara Pawlaka (5 czerwca 1992–10 lipca 1992 r.)
■ rząd Hanny Suchockiej (11 lipca 1992–26 października 1993 r.)
Nr 4. 1990, 18 maja, Warszawa. Komunikat z posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 5. 1990, 27 czerwca, Warszawa. Komunikat z posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 6. 1990, 20 sierpnia, Warszawa. Komunikat z posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 7. 1990, 29 grudnia, Warszawa. Komunikat z posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 8. 1991, 16 lutego, Warszawa. Komunikat z posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 9. 1992, 10 września, Warszawa. Protokół posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 10. 1992, 10 września, Warszawa. Komunikat z posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 11. 1992, 15 października, Warszawa. Protokół posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 12. 1993, 6 marca, Warszawa. Propozycja tematyki obrad Komisji Wspólnej rządu i episkopatu, przedstawiona przez bp. Tadeusza Pieronka
Nr 13. 1993, 22 marca, Warszawa. Komunikat z posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 14. 1993, 24 marca, Warszawa. Notatka z posiedzenia Komisji Wspólnej w dniu 22 marca 1993 r.
Nr 15. 1993, 17 września, Warszawa. Projekt porządku obrad Komisji Wspólnej
Nr 16. 1993, 7 października, Warszawa. Notatka z posiedzenia Komisji Wspólnej w dniu 6 października 1993 r.
III. Lata 1993–1997
■ rząd Waldemara Pawlaka (26 października 1993–1 marca 1995 r.)
■ rząd Józefa Oleksego (7 marca 1995–7 lutego 1996 r.)
■ rząd Włodzimierza Cimoszewicza (7 lutego 1996–31 października 1997 r.)
Nr 17. 1993, 18 listopada, Warszawa. Notatka ze spotkania Michała Strąka, ministra-szefa Urzędu Rady Ministrów, z bp. Tadeuszem Pieronkiem
Nr 18. 1993, 6 grudnia, Warszawa. Komunikat z posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 19. 1993, 8 grudnia, Warszawa. Protokół posiedzenia Komisji Wspólnej w dniu 6 grudnia 1993 r.
Nr 20. 1994, bez daty dziennej, Warszawa. Tezy na posiedzenie Komisji Wspólnej rządu i episkopatu
Nr 21. 1994, 6 stycznia, Warszawa. Protokół posiedzenia Komisji Wspólnej w dniu 5 stycznia 1994 r.
Nr 22. 1994, 7 grudnia, Warszawa. Protokół posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 23. 1994, 7 grudnia, Warszawa. Komunikat z posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 24. 1995, 3 kwietnia, Warszawa. Protokół posiedzenia Komisji Wspólnej w dniu 1 kwietnia 1995 r.
Nr 25. 1995, 28 kwietnia, Warszawa. Projekt deklaracji Komisji Wspólnej w sprawie konkordatu
Nr 26. 1995, 11 maja, Warszawa. Protokół posiedzenia Komisji Wspólnej w dniu 10 maja 1995 r.
Nr 27. 1995, 22 września, Warszawa. Stenogram z posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 28. 1995, 28 września, Warszawa. Protokół posiedzenia Komisji Wspólnej w dniu 22 września 1995 r.
Nr 29. 1996, 21 marca, Warszawa. Ustalenia Komisji Wspólnej w okresie rządów koalicji SLD–PSL
Nr 30. 1996, 27 marca, Warszawa. Stenogram posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 31. 1996, 15 kwietnia, Warszawa. Protokół posiedzenia Komisji Wspólnej w dniu 27 marca 1996 r.
Nr 32. 1996, 29 maja, Warszawa. Protokół posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 33. 1997, 1 sierpnia, Warszawa. Relacja z posiedzenia Komisji Wspólnej
IV. Lata 1997–2001
■ rząd Jerzego Buzka (31 października 1997–19 października 2001 r.)
Nr 34. 1998, 10 marca, Warszawa. Relacja z posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 35. 1998, 12 maja, Warszawa. Uzgodnienia Komisji Wspólnej podczas posiedzenia w dniu 11 maja 1998 r.
Nr 36. 1999, 23 marca, Warszawa. Program posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 37. 1999, 23 marca, Warszawa. Protokół posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 38. 1999, 19 maja, Warszawa. Notatka w sprawie organizacji i pracy Komisji Wspólnej
Nr 39. 2000, 2 lutego, Warszawa. Informacje o ustaleniach Komisji Wspólnej. Załącznik do listu Andrzeja Czohary, dyrektora Departamentu Wyznań MSWiA, do Barbary Kieleckiej, p.o. dyrektora Sekretariatu Wiceprezesa Rady Ministrów Longina Komołowskiego
Nr 40. 2000, 28 lutego, Warszawa. Notatki odręczne sporządzone podczas posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 41. 2000, przed 7 grudnia, Warszawa. Notatka w sprawie posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 42. 2000, 7 grudnia, Warszawa. Notatka z posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 43. 2000, 12 grudnia, Warszawa. Notatka w sprawie nowelizacji ustawy o stosunku Państwa do Kościoła, objętej porządkiem obrad Komisji Wspólnej
Nr 44. 2001, po dniu 9 lutego, Warszawa. Notatka na temat realizacji zadań po posiedzeniu Komisji Wspólnej
Nr 45. 2001, 5 kwietnia, Warszawa. Notatka na temat realizacji zadań po posiedzeniu Komisji Wspólnej
Nr 46. 2001, 19 czerwca, Warszawa. Protokół posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 47. 2001, 19 czerwca, Warszawa. Komunikat z posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 48. 2001, 22 czerwca, Warszawa. Załącznik nr 2 do Protokołu posiedzenia Komisji Wspólnej z 19 czerwca 2001 r.
V. Lata 2001–2005
■ rząd Leszka Millera (19 października 2001–2 maja 2004 r.)
■ rząd Marka Belki (2 maja 2004–31 października 2005 r.)
Nr 49. 2003, przed 20 stycznia, Warszawa. Materiały strony rządowej na posiedzenie Komisji Wspólnej
Nr 50. 2003, 20 stycznia, Warszawa. Uwagi do tematów posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 51. 2003, 20 stycznia, Warszawa. Komunikat Biura Prasowego Konferencji Episkopatu Polski z posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 52. 2003, przed 14 listopada, Warszawa. Propozycje strony kościelnej dotyczące tematyki posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 53. 2003, 14 listopada, Warszawa. Komunikat z posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 54. 2004, 13 lutego, Warszawa. Notatka na temat zobowiązań państwa wobec kościołów i innych związków wyznaniowych obecnie oraz po akcesji Polski do Unii Europejskiej
Nr 55. 2004, 13 lutego, Warszawa. Zestawienie zobowiązań państwa wobec kościołów i innych związków wyznaniowych obecnie oraz po akcesji Polski do Unii Europejskiej
Nr 56. 2004, 23 lutego, Warszawa. Komunikat z posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 57. 2004, 8 listopada, Warszawa. Tematy na spotkanie Komisji Wspólnej w dniu 17 listopada 2004 r.
Nr 58. 2004, 4 grudnia, Warszawa. Protokół posiedzenia Komisji Wspólnej w dniu 17 listopada 2004 r.
VI. Lata 2005–2007
■ rząd Kazimierza Marcinkiewicza (31 października 2005–14 lipca 2006 r.)
■ rząd Jarosława Kaczyńskiego (14 lipca 2006–16 listopada 2007 r.)
Nr 59. 2006, 29 marca, Warszawa. Protokół obrad Komisji Wspólnej
Nr 60. 2006, 29 marca, Warszawa. Protokół ustaleń Komisji Wspólnej w sprawie roszczeń Kościoła katolickiego na tzw. Ziemiach Odzyskanych
Nr 61. 2006, 29 marca, Warszawa. Komunikat o spotkaniu Komisji Wspólnej
Nr 62. 2006, 21 kwietnia, Warszawa. List ministra sprawiedliwości Zbigniewa Zbiory do bp. Stanisława Wielgusa, współprzewodniczącego Komisji Wspólnej
Nr 63. 2007, 11 października, Warszawa. Notatka służbowa dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w sprawie aktualizacji zobowiązań strony rządowej na posiedzeniu Komisji Wspólnej w dniu 29 marca 2006 r.
Nr 64. 2007, 29 października, Warszawa. Zestawienie zobowiązań strony rządowej przyjętych na posiedzeniu Komisji Wspólnej w dniu 29 marca 2006 r.
VII. Lata 2007–2010
■ rząd Donalda Tuska (od 16 listopada 2007 r.)
Nr 65. 2008, 5 lutego, Warszawa. Notatka służbowa zastępcy dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w sprawie działania Komisji Wspólnej
Nr 66. 2008, 5 lutego, Warszawa. Notatka służbowa dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w sprawie trybu powołania członków Komisji Wspólnej
Nr 67. 2008, 6 lutego, Warszawa. Notatka służbowa zastępcy dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w sprawie powołania członków Komisji Wspólnej
Nr 68. 2008, 10 lutego, Warszawa. Komunikat w sprawie spotkania Komisji Wspólnej rządu i episkopatu
Nr 69. 2008, 12 lutego, Warszawa. Notatka informacyjna dotycząca przedstawionych przez stronę kościelną tematów obrad Komisji Wspólnej
Nr 70. 2008, 13 lutego, Warszawa. Tematy strony kościelnej na spotkanie Komisji Wspólnej
Nr 71. 2008, 13 lutego, Warszawa. Stanowisko strony rządowej wobec przedstawionych przez stronę kościelną tematów na obrady Komisji Wspólnej
Nr 72. 2008, 13 lutego, Warszawa. Protokół posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 73. 2008, 13 lutego, Warszawa. Komunikat z posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 74. 2008, 13 lutego, Warszawa. Zestawienie postulatów zgłoszonych przez stronę kościelną na posiedzeniu Komisji Wspólnej
Nr 75. 2008, 13 listopada, Warszawa. Notatka podsumowująca spotkania Komisji Wspólnej
Nr 76. 2008, 18 listopada, Warszawa. Omówienie tematów zaproponowanych przez stronę kościelną na obrady Komisji Wspólnej
Nr 77. 2008, 18 listopada, Warszawa. Notatka informacyjna dotycząca niektórych zagadnień zaproponowanych przez stronę kościelną na obrady Komisji Wspólnej
Nr 78. 2008, 19 listopada, Warszawa. Protokół posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 79. 2008, 19 listopada, Warszawa. Deklaracja Komisji Wspólnej w sprawie polityki rodzinnej
Nr 80. 2008, 20 listopada, Warszawa. Komunikat z posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 81. 2009, 4 lutego, Warszawa. Notatka ze spotkania zespołu eksperckiego Komisji Wspólnej
Nr 82. 2009, przed 25 czerwca, Warszawa. Notatka informacyjna zawierająca przedstawione przez stronę kościelną tematy obrad Komisji Wspólnej
Nr 83. 2009, 25 czerwca, Warszawa. Protokół posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 84. 2009, 25 czerwca, Warszawa. Załącznik nr 1 do Protokołu posiedzenia Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski
Nr 85. 2009, 25 czerwca, Warszawa. Załącznik nr 2 do Protokołu posiedzenia Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski
Nr 86. 2009, 25 czerwca, Warszawa. Załącznik nr 3 do Protokołu posiedzenia Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski
Nr 87. 2009, 25 czerwca, Warszawa. Załącznik nr 4 do Protokołu posiedzenia Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski
Nr 88. 2009, 25 czerwca, Warszawa. Załącznik nr 5 do Protokołu posiedzenia Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski
Nr 89. 2009, 25 czerwca, Warszawa. Komunikat ze spotkania Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski
Nr 90. 2009, 9 grudnia, Warszawa. Protokół posiedzenia Komisji Wspólnej
Nr 91. 2009, 9 grudnia, Warszawa. Komunikat ze spotkania Komisji Wspólnej
Indeks osób