Księgarnia

Konstytucjonaliści polscy 1918-2011 Sylwetki uczonych

ISBN: 978-83-7666-149-0
Rok wydania: 2012
Redakcja naukowa: Ryszard Mojak, Paweł Sarnecki, Andrzej Szmyt

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 60,00  (z VAT)

Publikacja jest pierwszym w polskiej dziedzinie prawa konstytucyjnego opracowaniem prezentującym sylwetki uczonych, którzy swoją pracą naukową wnieśli znaczący wkład w rozwój myśli konstytucyjnoprawnej. Praca została poświęcona tylko zmarłym profesorom (samodzielnym pracownikom naukowym we współczesnym rozumieniu), których droga życiowa zamknęła się w ramach czasowych lat 1918-2011 i mogła zostać poddana pełnej ocenie. Przedstawiono w niej biogramy 58 uczonych, ukazując ich nie tylko jako ludzi nauki, ale także jako osoby w służbie publicznej i w życiu prywatnym. Omówiono dorobek naukowy uczonych, najważniejsze publikacje, przybliżając meritum i znaczenie ich dokonań.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 468
Oprawa twarda