Księgarnia

Konstytucyjny system ochrony podstawowych praw i wolności w Republice Słowackiej

ISBN: 978-83-7666-122-3
Rok wydania: 2011
Autor: Grzegorz Chmielewski

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 46,00  (z VAT)

Monografia jest pierwszym w polskim piśmiennictwie całościowym opracowaniem poświęconym konstytucyjnemu systemowi ochrony podstawowych praw i wolności na Słowacji. Autor analizuje aktualne regulacje prawne, orzecznictwo (ze szczególnym uwzględnieniem bogatego dorobku Sądu Konstytucyjnego), poglądy doktryn prawa konstytucyjnego oraz przedstawia genezę, sposób funkcjonowania i związane z nimi kluczowe problemy ochrony praw i wolności na Słowacji, eksponując jednocześnie dynamizm procesu tworzenia całego systemu. Dodatkowym atutem książki jest nie tylko całościowe ujęcie problematyki w ramach państwa słowackiego, lecz także ukazanie ochrony praw i wolności w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej i Radzie Europy.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 252
Oprawa miękka