Księgarnia

Minisłownik unijnej nowomowy

ISBN: 978-83-7666-666-2
Rok wydania: 2020

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 40,00  (z VAT)

Przedmiotem publikacji jest język polityki, a konkretnie pewien repertuar pojęć, które autor – Hynek Fajmon, poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2002–2014 z ramienia czeskiej ODS (Obywatelska Partia Demokratyczna), zdiagnozował jako lewicowe lub o lewicowym pochodzeniu. Nie rozstrzygając o słuszności lub niesłuszności tejże autorskiej klasyfikacji, nie można nie zauważyć, że rozpatrywane przez autora pojęcia przenikają obecnie w coraz większym stopniu do codziennego języka, stając się jego integralną częścią. Książkę Fajmona należy odczytywać przede wszystkim jako swoisty manifest intelektualno-polityczny konserwatywnego i wolnorynkowego światopoglądu.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format 165x238
Liczba stron 226

Przedmowa Václava Klausa
Przedmowa do wydania polskiego
Wstęp
Dialog społeczny
Zdefiniowanie pojęcia i jego historia
Źródła ideowe dialogu społecznego
Dialog społeczny a Unia Europejska
Dialog społeczny a Republika Czeska
Czy prawicowy polityk powinien wspierać dialog społeczny?
Pojęcie w praktyce
Do dalszych badań
Dyskryminacja
Zdefiniowanie pojęcia i jego historia
Dyskryminacja na świecie
Dyskryminacja a Unia Europejska
Dyskryminacja a Republika Czeska
Jakie stanowisko powinien zająć polityk prawicowy wobec pojęcia dyskryminacji?
Pojęcie w praktyce
Do dalszych badań
Europejski model społeczny
Zdefiniowanie pojęcia i jego historia
Europejski model społeczny a konstytucja europejska
Narzędzia do budowania europejskiego modelu społecznego
Europejski model społeczny a Republika Czeska
Czy prawicowy polityk powinien wspierać europejski model społeczny?
Pojęcie w praktyce
Do dalszych badań
Globalizacja
Zdefiniowanie pojęcia i jego historia
Globalizacja a polityka
Globalizacja a Unia Europejska
Czy prawicowy polityk powinien bronić globalizacji?
Pojęcie w praktyce
Do dalszych badań
Globalne ocieplenie i zmiana klimatu
Zdefiniowanie pojęcia
Historia pojęcia
Globalne ocieplenie a Protokół z Kioto
Globalne ocieplenie a Unia Europejska
Globalne ocieplenie a Republika Czeska
Jakie stanowisko powinien zająć polityk prawicowy wobec globalnego ocieplenia i zmiany klimatu?
Pojęcie w praktyce
Do dalszych badań
Ochrona i protekcjonizm
Zdefiniowanie pojęcia i jego historia
Protekcjonizm gospodarczy
Protekcjonizm a Unia Europejska
Protekcjonizm a Republika Czeska
Jakie stanowisko powinien zająć polityk prawicowy wobec ochrony i protekcjonizmu?
Pojęcie w praktyce
Do dalszych badań
Odnawialne źródła energii
Zdefiniowanie pojęcia i jego historia
Odnawialne źródła energii a Unia Europejska
Odnawialne źródła energii a Republika Czeska
Czy prawicowy polityk powinien popierać odnawialne źródła energii?
Pojęcie w praktyce
Do dalszych badań
Organizmy zmodyfikowane genetycznie
Zdefiniowanie pojęcia i jego historia
GMO na świecie
GMO a Unia Europejska
GMO a Republika Czeska
Czy prawicowy polityk powinien bronić GMO?
Pojęcie w praktyce
Do dalszych badań
Polityka pokojowa i ruch pokojowy
Zdefiniowanie pojęcia
Historia pojęcia
Ruch pokojowy a polityka w praktyce
Ruch pokojowy a Unia Europejska
Amerykański radar w Czechach
Czy prawicowy polityk powinien popierać politykę pokojową i ruchy pokojowe?
Pojęcie w praktyce
Do dalszych badań
Prawa człowieka
Zdefiniowanie pojęcia
Historia pojęcia
Prawa człowieka a Unia Europejska
Prawa człowieka a Republika Czeska
Jakie stanowisko wobec praw człowieka powinien zająć polityk prawicowy?
Pojęcie w praktyce
Do dalszych badań
Równość i egalitaryzm
Zdefiniowanie pojęcia
Historia pojęcia
Równość na świecie
Równość a Unia Europejska
Równość a Republika Czeska
Jakie stanowisko powinien zająć prawicowy polityk wobec równości i egalitaryzmu?
Pojęcie w praktyce
Do dalszych badań
Równość płci
Zdefiniowanie pojęcia i jego historia
Równość płci a Republika Czeska
Co nas czeka i nie ominie?
Czy prawicowy polityk powinien bronić równości płci?
Pojęcie w praktyce
Do dalszych badań
Społeczeństwo obywatelskie
Zdefiniowanie pojęcia i jego historia
Społeczeństwo obywatelskie na świecie i w Unii Europejskiej
Społeczeństwo obywatelskie a czeska polityka
Czy prawicowy polityk powinien bronić społeczeństwa obywatelskiego?
Pojęcie w praktyce
Do dalszych badań
Społeczno-ekologiczna gospodarka rynkowa
Zdefiniowanie pojęcia i jego historia
Społeczno-ekologiczna gospodarka rynkowa a Unia Europejska
Społeczno-ekologiczna gospodarka rynkowa a Republika Czeska
Czy prawicowy polityk powinien popierać społeczno-ekologiczną gospodarkę rynkową?
Pojęcie w praktyce
Do dalszych badań
Sprawiedliwość społeczna
Zdefiniowanie pojęcia i jego historia
Instrumenty sprawiedliwości społecznej
Sprawiedliwość społeczna w pracy, mieszkalnictwie, służbie zdrowia i edukacji
Czy prawicowy polityk powinien popierać sprawiedliwość społeczną?
Pojęcie w praktyce
Do dalszych badań
Sprawiedliwy handel
Zdefiniowanie pojęcia i jego historia
Sprawiedliwy handel na świecie
Sprawiedliwy handel a Unia Europejska
Sprawiedliwy handel a Republika Czeska
Jakie stanowisko powinien zająć prawicowy polityk wobec sprawiedliwego handlu?
Pojęcie w praktyce
Do dalszych badań
Zasada ostrożności
Zdefiniowanie pojęcia
Historia pojęcia
Zasada ostrożności a Unia Europejska
Zasada ostrożności a Republika Czeska
Czy prawicowy polityk powinien popierać zasadę ostrożności?
Pojęcie w praktyce
Do dalszych badań
Zrównoważony rozwój
Zdefiniowanie pojęcia i jego historia
Czy prawicowy polityk powinien bronić zrównoważonego rozwoju?
Stosunki ODS i Partii Zielonych
Pojęcie w praktyce
Do dalszych badań
Test europejskiej orientacji politycznej
Wykaz skrótów