Księgarnia

Polityka oświatowa

ISBN: 978-83-7666-677-8
Rok wydania: 2020

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 80,00  (z VAT)

Książka stanowi obszerny i wielowątkowy zbiór ekspertyz z zakresu polityki oświatowej. Poddano w niej analizie ponad 30 państw.
Publikacja jest bogatym źródłem wiedzy na temat uwarunkowań ekonomicznych, demograficznych, historycznych i społecznych, wpływających na mechanizmy organizacji systemu oświaty i sposoby rozwiązywania ewentualnych problemów.
Autor przedstawił i przeanalizował w perspektywie porównawczej różne aspekty funkcjonowania ustrojów szkolnych. Zbadał między innymi zawartość i konstrukcję programów nauczania, zaprezentował problematykę kształcenia nauczycieli oraz prześledził rozwiązania wspierające aktywności uczniów.
Książka jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych krajową i zagraniczną polityką oświatową, szczególnie w ujęciu porównawczym.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format 165x238
Liczba stron 696
Oprawa Twarda

Spis treści

 

Wstęp

 

Część 1. Ustrój szkolny

1.1. Obowiązek szkolny w Unii Europejskiej

1.2. Przegląd ustrojów szkolnych w wybranych państwach

1.3. Szkolnictwo średnie w wybranych państwach Unii Europejskiej

1.4. Szkolnictwo wyższe w świetle raportów edukacyjnych

1.5. System szkolny Finlandii

1.6. System szkolny Irlandii

 

Część 2. Program nauczania

2.1. Kształcenie zawodowe w Polsce i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej

2.2. Szkolna przedsiębiorczość w systemach oświatowych wybranych państw europejskich

2.3. Edukacja kulturalna w szkolnictwie wybranych państw europejskich

2.4. Kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej

2.5. Wychowanie fizyczne w szkołach w wybranych państwach europejskich

 

Część 3. Uczniowie

3.1. Wspieranie uczniów uzdolnionych w szkolnictwie europejskim i USA

3.2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkolnictwie zawodowym w Polsce i wybranych państwach Unii Europejskiej

3.3. Zwalnianie uczniów z lekcji wychowania fizycznego w szkołach w Polsce i wybranych państwach europejskich

3.4. Dni wolne od zajęć szkolnych dla uczniów działających w sferze publicznej w wybranych państwach Unii Europejskiej

3.5. Ulgowe przejazdy dla uczniów i studentów w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej

 

Część 4. Organizacja pracy szkoły

4.1. Kształcenie na odległość w wybranych państwach europejskich

4.2. Wymiar czasu pracy nauczycieli w wybranych państwach Unii Europejskiej

4.3. Nadzór pedagogiczny w systemach edukacyjnych w Polsce i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej

4.4. Edukacja dwujęzyczna z językiem migowym dla uczniów głuchych w Polsce i wybranych państwach Unii Europejskiej

4.5. Dostęp do podręczników dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Polsce, Szwecji i Wielkiej Brytanii

4.6. Finansowanie zakupu podręczników szkolnych w wybranych państwach europejskich

 

Część 5. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne oświaty

5.1. Wybrane zagadnienia prawa adopcyjnego na Białorusi, Litwie i Ukrainie

5.2. Monitorowanie losów dziecka z użyciem baz danych w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej

5.3. Monitorowanie przez polskie wyższe uczelnie karier zawodowych absolwentów

5.4. Instytucja rejestrowanego związku partnerskiego PACS we Francji

5.5. Zasady recenzowania wniosków o granty naukowe finansowane ze środków publicznych we Francji, w Niemczech i Wielkiej Brytanii

 

Indeks rzeczowy

Spis tabel

Spis wykresów

Spis rysunków