Księgarnia

Polszczyzna wzorcowa w praktyce zawodowej redaktorów

ISBN: 978-83-7666-647-1
Rok wydania: 2020
Autor: Tomasz Karpowicz

Kategoria: Różne

cena: 60,00  (z VAT)

Polszczyzna wzorcowa w praktyce zawodowej redaktorów to poradnik skierowany do redaktorów językowych i korektorów. Autor opisał i wyjaśnił kilkaset problemów językowych, zwłaszcza tych mających naturę ortograficzną, interpunkcyjną lub gramatyczną. Dzięki lekturze poradnika osoby zawodowo zajmujące się językowym opracowaniem tekstu autorskiego poczują większą pewność zawodową i będą umiały wyjaśnić autorowi tę czy inną zmianę. Postawienie na politykę językową popartą argumentami usprawni pracę i wydatnie odciąży pamięć. Niniejsza książka z pewnością pomoże w pracy, a czytelnicy znajdą w niej dużo rad, sugestii, podpowiedzi – zaleceń praktycznych.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format 165x238
Liczba stron 464
Oprawa Twarda

Wstęp
Część I. Zagadnienia interpunkcyjne
1. Charakter polskiej interpunkcji a praktyka piszących po polsku
2. Wewnętrzne ustalenia redakcyjne a ogólnopolska norma
interpunkcyjna
3. Hiperpoprawność interpunkcyjna a praktyka zawodowa redaktorów językowych i korektorów
4. Niefortunne, szkolne formułki
5. Repetytorium interpunkcyjne: konteksty typowe
6. Repetytorium interpunkcyjne: konteksty trudniejsze
7. Funkcje kropki
7.1. Funkcja oddzielająca kropki
7.2. Kropka na końcu skrótu
7.3. Zastosowanie kropki po cyfrze
7.4. Obligatoryjne pomijanie kropki
8. Użycie średnika
9. Konteksty wymagające postawienia albo pominięcia przecinka
9.1. Użycie przecinka w zdaniu podrzędnie złożonym
9.1.1. Przecinki przy imiesłowowych równoważnikach zdania
9.1.2. Przecinki w wypowiedzeniach wielokrotnie złożonych
9.1.3. Problem pozornych orzeczeń
9.2. Użycie przecinka w zdaniach współrzędnie złożonych
9.3. Użycie przecinka w zdaniu pojedynczym
9.3.4. Interpunkcja najprostszych szeregów składniowych
9.3.5. Użycie przecinka przed spójnikiem a w zdaniach
pojedynczych
9.3.6. Inne utrudnienia interpunkcyjne w zdaniach
pojedynczych
9.4. Wydzielanie wtrąceń lub dopowiedzeń (nie tylko) przecinkami
9.5. Inne utrudnienia dotyczące postawienia albo pominięcia
przecinka
10. Zastosowanie znaku zapytania
10.1. Typowe konteksty wymagające znaku zapytania
10.2. Zbiegnięcie się znaku zapytania z innymi znakami
interpunkcyjnymi