Księgarnia

Myśl Polityczna. Political Thought nr 2(3)/2020

ISSN: 2658-2295
Rok wydania: 2020

Kategoria: Archiwum

Brak w magazynie

cena: 40,00  (z VAT)

W numerze:
Anna Grześkowiak-Krwawicz opisuje specyfikę szlacheckiego dyskursu politycznego przez pryzmat kluczowych dla niego pojęć na tle europejskiego republikanizmu. Magdalena Płotka omawia sytuację polityczną Polski, która przyczyniła się do powstania cieszącej się do dziś uznaniem koncepcji wojny sprawiedliwej Pawła Włodkowica, eksponując jej antropologiczne podstawy. Krzysztof Koehler bierze na warsztat najsłynniejszy polski dramat renesansowy, Odprawę posłów greckich Jana Kochanowskiego, by zwrócić uwagę na ukrytą tam koncepcję państwa. Numer zawiera też teksty źródłowe na temat początków kształtowania się jednej z naczelnych idei nie tylko polskiej myśli politycznej, jaką jest wolność. Najpierw Bogdan Szlachta w dziale Debaty przedstawia dwugłos czołowych polskich myślicieli politycznych z XVII w. – Szymona Starowolskiego i Łukasza Opalińskiego młodszego, ukazujący związek wolności z prawem pojmowanym już to jako zbiór nakazów natury oraz zasad ustanowionych przez Boga (Starowolski), już to jako zbiór przepisów powstałych w toku prac organów przedstawicielskich (Opaliński). Zdaniem obu tych autorów podporządkowanie się wszystkich prawu prowadzi do panowania w państwie prawdziwej wolności i realizacji przez nie jego celu. Osobny głos na temat wolności prezentuje tekst, który wybrała do działu Dokumenty i źródła Dorota Pietrzyk-Reeves. Krótkie anonimowe pisemko z czasów rokoszu sandomierskiego odsłania obraz wolności w ujęciu szerokich mas szlacheckich. W dziale Recenzje Marek Maciejewski omawia badania Marka Tracz-Trynieckiego nad polską myślą polityczną XVII w. ze szczególnym uwzględnieniem monografii poświęconej Andrzejowi Maksymilianowi Fredrze. Z kolei bibliofilskie wydanie dzieła pt. Czy Polacy wybić się mogą na niepodległość? pióra sekretarza Tadeusza Kościuszki – Józefa Pawlikowskiego przedstawia Rafał Lis. Teksty w dziale Varia zawierają opisy serii wydawniczych: „Staropolska Myśl Polityczna” – Adam Perłakowski i „Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nowa” – Iwona M. Dacka-Górzyńska.

Rodzaj publikacji Biuletyn
Format 165x240
Liczba stron 188
Oprawa Miękka
Praca zbiorowa Tak

ARTYKUŁY

Anna Grześkowiak-Krwawicz
Republikanizm szlachecki Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Próba charakterystyki

Magdalena Płotka
Wojna sprawiedliwa i prawo naturalne w refleksji Pawła Włodkowica
Krzysztof Koehler
Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego a szlacheckie postrzeganie polityki

DEBATY

Bogdan Szlachta
W poszukiwaniu istoty wolności. Polski dwugłos z siedemnastego stulecia

DOKUMENTY I ŹRÓDŁA

Dorota Pietrzyk-Reeves (wprowadzenie)
Libera respublica – absolutum dominium – rokosz

RECENZJE

Marek Maciejewski
Marek Tracz-Tryniecki, Republika versus monarchia. Myśl polityczna i prawna Andrzeja Maksymiliana Fredry, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019

Rafał Lis
[Józef Pawlikowski], Myśl niepodległa. Czy Polacy wybić się mogą na niepodległość?, wstęp A. Nowak, J. Drzewucki, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2019

VARIA

Adam Perłakowski
„Staropolska Myśl Polityczna”. Kilka uwag na temat serii wydawniczej, dzieł i ich autorów

Iwona M. Dacka-Górzyńska
O serii „Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nowa”