Księgarnia

Myśl Polityczna. Political Thought 1(7)/2021

ISSN: 2658-2295
Rok wydania: 2021

Kategoria: Myśl Polityczna. Political Thought

cena: 40,00  (z VAT)

W numerze 1(7)/2021:

Wojciech Sokół odsłania główne inspiracje uchwalonej przed stu laty Konstytucji marcowej. Maciej Wojtacki zaś pokazuje, jak głęboko zakorzeniona w polskim myśleniu politycznym zasada zwierzchnictwa narodowego znalazła wyraz w treści konkretnych przepisów pierwszej konstytucji po odzyskaniu przez Rzeczpospolitą niepodległości. Leonard Górnicki szeroko opisuje wielką dynamikę sytuacji politycznej w okresie prac nad Konstytucją marcową, skupiając się następnie na analizie pozycji Prezydenta RP, urzędu wcześniej nieznanego polskiemu ustrojowi politycznemu. Grzegorz Ławnikowicz podejmuje analizę miejsca władzy sądowniczej w Konstytucji marcowej i ukazuje zawarte w jej przepisach określenie niezawisłości. Wreszcie Adam Bosiacki mierzy się z dziedzictwem dwóch konstytucji okresu II Rzeczypospolitej i usiłuje odpowiedzieć na pytanie, czy dziś da się wyciągnąć konstruktywne wnioski z ówcześnie zdobytych doświadczeń ustrojowych, pozwalające zaradzić współczesnym bolączkom życia politycznego w Polsce. W dziale Debaty Bogdan Szlachta schodzi do najgłębszych fundamentów myślowych polskich koncepcji podmiotu władzy z okresu przełomu XIX i XX w., a więc tuż przed debatami nad pierwszą współczesną konstytucją Polski w warunkach odrodzonej państwowości, i ukazuje ich zakorzenienie w kilku nowożytnych koncepcjach zachodnich. Dział Dokumenty i źródła zawiera fotokopię tekstu Sprawozdania Komisji Konstytucyjnej Sejmu Ustawodawczego. Jak zauważa Jarosław Szczepański, autor wprowadzenia, dokument ten stanowi wymowne świadectwo kompromisu politycznego naszych przodków, zdolnych go zawiązać w imię wielkiego dobra, jakim wówczas był ciągle zagrożony niepodległy byt państwa polskiego. W dziale Recenzje znalazły się dwa teksty: analiza książki Brunona Drwęskiego pt. Zagrabiona historia Solidarności autorstwa Lecha Mażewskiego i refleksje Jacka Bartyzela z lektury pracy Krzysztofa Tyszki-Drozdowskiego, zatytułowanej Żuawi nicości. Numer zamyka przygotowany przez Błażeja Popławskiego opis ostatnio pozyskanego przez Bibliotekę Sejmową starodruku zbioru Opera omnia Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

 

Rodzaj publikacji Biuletyn
Format 165x240
Liczba stron 304
Oprawa Miękka
Praca zbiorowa Tak

Spis treści
nr 1(7)/2021

ARTYKUŁY

Wojciech Sokół, Uwarunkowania, inspiracje i koncepcje Konstytucji marcowej

Maciej Wojtacki, Zasada zwierzchnictwa narodowego w polskiej myśli polityczno-prawnej w dobie prac nad Konstytucją marcową

Leonard Górnicki, Idee i założenia konstytucji z 17 marca 1921 r. a rola i pozycja ustrojowa Prezydenta RP

Grzegorz Ławnikowicz, Dwie niezawisłości. Uwagi o statusie trzeciej władzy w Konstytucji marcowej

Adam Bosiacki, Dylematy i repetycje polskiej konstytucji i systemu politycznego

DEBATY

Bogdan Szlachta, „Podmiot władzy” w polskiej debacie przełomu XIX i XX w.

DOKUMENTY I ŹRÓDŁA

Jarosław Szczepański, (wprowadzenie),
Sprawozdanie Komisji Konstytucyjnej o Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

RECENZJE

Lech Mażewski (rec.), B. Drwęski, Zagrabiona historia Solidarności. Został tylko mit

Jacek Bartyzel (rec.), Krzysztof Tyszka-Drozdowski, Żuawi nicości

VARIA

Błażej Popławski, Opera omnia Andrzeja Frycza Modrzewskiego w zbiorach Biblioteki Sejmowej