Księgarnia

Myśl Polityczna. Political Thought 4(10)/2021

ISSN: 2658-2295
Rok wydania: 2021

Kategoria: Myśl Polityczna. Political Thought

cena: 40,00  (z VAT)

W numerze 4(10)/2021:

Waldemar Bulira podejmuje krytyczny namysł nad dynamicznie rozwijającą się tzw. polityką tożsamości i po przedstawieniu jej rodowodu ukazuje tkwiącą w niej immanentnie pułapkę. Polega ona na tyle silnym akcentowaniu różnic w społeczeństwie, że utrudniającym utrzymanie wspólnoty społeczno-politycznej. Michał Rupniewski z dzieła K. Wojtyły Osoba i czyn wydobywa koncepcję solidarności i nie tylko ją referuje, ale też twórczo rozwija, proponując jej uzupełnienie o kategorię obywatelskiej przynależności jako postawy uczestnictwa w realizacji dobra wspólnego mimo niepełnej aprobaty dla wszystkich jego elementów. Dzięki temu idea bonum commune nadal może stanowić punkt odniesienia dla mocno podzielonych dziś społeczeństw. Piotr Sawczyński konfrontuje ze sobą główne dzieła J.L. Nancy’ego i G. Agambena poświęcone teorii wspólnoty z ich tekstami inspirowanymi przeobrażeniami społeczno-politycznymi w dobie pandemii COVID-19 i ocenia, czy autorzy ci pozostali wierni swoim wcześniejszym teoriom. W dziale Debaty Michał Rupniewski przedstawia polemikę T. Pogge’ego z poglądami J. Rawlsa na temat sprawiedliwości dystrybutywnej, którą – w obliczu postępującego globalizmu – ten pierwszy proponuje rozszerzyć na płaszczyznę ponadnarodową. W dziale Dokumenty i źródła Joanna Lewandowska publikuje Uchwałę programową I Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” wraz z wprowadzeniem objaśniającym okoliczności powstania dokumentu. Numer zawiera też dwie recenzje. W pierwszej Joanna Sanecka-Tyczyńska opisuje zbiór tekstów wydanych pod redakcją K. Brzechczyna nt. myśli politycznej Solidarności Walczącej – jedynej w Polsce organizacji podziemnej nierozpracowanej w czasie komunizmu przez Służbę Bezpieczeństwa. Druga, autorstwa Przemysława Czernickiego, dotyczy tomu Geopolityka, wydanego w serii „Słowniki Społeczne” pod redakcją J. Kloczkowskiego. Numer wieńczy artykuł Tomasza Homy, który sięgając do wspomnień J. Monneta, jednego z architektów Unii Europejskiej, odsłania wpływ jego doświadczeń biznesowych i politycznych na koncepcję integracji europejskiej.

Rodzaj publikacji Biuletyn
Format 165x240
Liczba stron 208
Oprawa Miękka
Praca zbiorowa Tak

ARTYKUŁY
Waldemar Bulira
Dialog w cieniu różnicy. Liberalna krytyka polityki tożsamości

Michał Rupniewski
Ujęcie solidarności w Osobie i czynie Karola Wojtyły. Analiza krytyczna i próba rozwinięcia

Piotr Sawczyński
Solidarność w czasach zarazy. Doświadczenie pandemii a impuls wspólnotowy
DEBATY

Michał Rupniewski
Jakie prawo ludów? John Rawls i Thomas Pogge o solidarności ponadnarodowej

DOKUMENTY I ŹRÓDŁA

Joanna Lewandowska (wprowadzenie)
Uchwała programowa I Krajowego Zjazdu Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

RECENZJE

Joanna Sanecka-Tyczyńska (rec.)
Między solidaryzmem a niepodległością. Myśl polityczna Solidarności Walczącej, red. K. Brzechczyn,

Przemysław Czernicki (rec.)
Geopolityka, red. J. Kloczkowski

VARIA

Tomasz Homa
Zagadnienie interesu w ujęciu Jeana Monneta