Księgarnia

Na drodze do wolności. Polskie konstytucje 1791-1997

ISBN: 978-83-7666-686-0
Rok wydania: 2020

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 60,00  (z VAT)

„Niniejszy zbiór konstytucji i innych aktów prawnych tworzących ustrój Rzeczypospolitej powstał w związku ze szczególną okazją, jaką jest 30. rocznica powstania Wydawnictwa Sejmowego (…). Znajdują się tu teksty wszystkich polskich konstytucji, poczynając od Rzeczypospolitej szlacheckiej, aż po czasy współczesne. Zamieszczone też zostały inne akty prawne o istotnym znaczeniu ustrojowym i politycznym. Ukształtowały one polską tradycję ustrojową, czerpiąc jednocześnie z dorobku prawnoustrojowego i kulturowego cywilizacji zachodniej (…)”.

Ze Wstępu

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 316
Oprawa Twarda
Opracowanie Anna Łabno
Wybór tekstów Anna Łabno

Wstęp

Konstytucja 3 maja 1791 r.

Orędzie Rady Regencyjnej w przedmiocie przekazania naczelnego

dowództwa wojsk polskich brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu

Orędzie Rady Regencyjnej w przedmiocie rozwiązania Rady Regencyjnej

i przekazania Najwyższej Władzy Państwowej naczelnemu dowódcy

wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu

Dekret z dnia 22 listopada 1918 r. o najwyższej władzy

reprezentacyjnej Republiki Polskiej

Uchwała Sejmu z dnia 20 lutego 1919 r. o powierzeniu

Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa

Uchwała Sejmu z dnia 13 lutego 1920 r. uzupełniająca Uchwałę Sejmu

z dnia 20 lutego 1919 r. o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu

dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa

Ustawa z dnia 1 lipca 1920 r. o utworzeniu Rady Obrony Państwa

Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. zmieniająca i uzupełniająca

Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 r.

Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r.

Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie

działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez

Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r.

 

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez

Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r.

(tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem Przewodniczącego

Rady Państwa z dnia 16 lutego 1976 r.)

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r.

(tekst ujednolicony na podstawie tekstu jednolitego z dnia 16 lutego 1976 r.

ze zmianami; stan prawny na dzień 8 kwietnia 1989 r.)

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 1952 r.

(tekst ujednolicony na podstawie tekstu jednolitego z dnia 16 lutego 1976 r.

ze zmianami; stan prawny na dzień 31 grudnia 1989 r.)

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 1952 r.

(tekst ujednolicony na podstawie tekstu jednolitego z dnia 16 lutego 1976 r.

ze zmianami; stan prawny na dzień 7 grudnia 1992 r.)

Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych

stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej

Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym

Przepisy konstytucyjne pozostawione w mocy na podstawie art. 77

Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych

stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej

Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.