Księgarnia

Na sejmikach i sejmach. Szlachta ziemi przemyskiej w życiu politycznym Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku

ISBN: 978-83-7666-713-3
Rok wydania: 2021
Redakcja naukowa: Dariusz Kupisz

Kategoria: Historia

cena: 103,00  (z VAT)

Opracowanie jest zbiorem rozpraw naukowych poświęconych kwestiom polityczno-ustrojowym Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, ukazanym przez pryzmat dziejów lokalnych. Autorzy artykułów przedstawili obraz ziemi przemyskiej, poddając analizie m.in. działalność polityczną – zwłaszcza na forum sejmów i sejmików – reprezentującej ją szlachty (w tym dorobek sejmowy, zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak i pisarskiej, Andrzeja Maksymiliana Fredry i Jana Szczęsnego Herburta), opisując miasta szlacheckie z pogranicza ziemi przemyskiej i powiatu pilzneńskiego (Rzeszów i Głogów) w dobie konfederacji tarnogrodzkiej, smolaków – czyli formację „policyjną” ziemi przemyskiej do zwalczania zbójnictwa góralskiego, postawę szlachty wobec najazdów tatarskich, a także działalność biskupów przemyskich w staropolskim senacie.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format 165x238
Liczba stron 320
Oprawa Twarda

Wstęp

Jarosław Serafin
Jana Szczęsnego Herburta dorobek sejmowy i poglądy
na parlamentaryzm Rzeczypospolitej

Marek Tracz-Tryniecki
Andrzej Maksymilian Fredro na sejmie zwyczajnym
1652 roku – nowe spojrzenie

Andrzej Król
Sejmiki przedsejmowe w Sądowej Wiszni w XVII wieku

Andrzej Gliwa
Szlachta i sejmik ziem lwowskiej, przemyskiej i sanockiej
w Sądowej Wiszni wobec wzrastającego zagrożenia
militarnego ze strony ord tatarskich
w latach 20. XVII wieku

Dariusz Kupisz
Sejmikowa „policja”. Smolacy ziemi przemyskiej w walce ze
zbójnictwem na pograniczu polsko-węgierskim
w latach 1653–1717

Wiesław Bondyra
Reprezentacja sejmowa ziemi przemyskiej w czasach saskich

Adam Perłakowski
Miasta szlacheckie pogranicza ziemi przemyskiej
i powiatu pilzneńskiego w dobie konfederacji tarnogrodzkiej
(1715–1717) – rekonesans badawczy

Marcin Kowalski
Od pierwszej elekcji do pierwszego rozbioru.
Biskupi przemyscy w staropolskim senacie (1573–1772).
Zarys problematyki

Justyna Gałuszka
„Prawem i lewem…” oraz „Życie polskie w dawnych wiekach”
Władysława Łozińskiego – przerysowany obraz życia polskiej
szlachty na Rusi Czerwonej w epoce nowożytnej.
Rekonesans badawczy