Księgarnia

Najwyższa Izba Kontroli, studium prawnoustrojowe

ISBN: 978-83-7059-791-7
Rok wydania: 2006
Autor: Andrzej Sylwestrzak

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 46,00  (z VAT)

Autor podejmuje zarówno wątki teoretyczne, dotyczące kontroli, jak i opisuje kontrolę państwową na ziemiach polskich, począwszy od XIX w. do dziś. Wątek teoretyczny jest ujęty w kontekście demokratycznego państwa prawnego, a konkluzją tych rozważań jest nowatorska teza o czwartej władzy – kontrolującej. Walorem książki jest również to, że autor jako pierwszy w Polsce podejmuje problematykę współpracy NIK z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 284
Oprawa miękka