Księgarnia

Odpowiedzialność karna jednostki za sprawstwo zbrodni międzynarodowej

ISBN: 978-83-7666-133-9
Rok wydania: 2011
Autor: Michał Królikowski

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 81,00  (z VAT)

Pionierska monografia z dziedziny międzynarodowego prawa karnego, której celem jest ukazanie w jaki sposób rozstrzygnięcie politycznokryminalne, towarzyszące powołaniu kolejnych międzynarodowych trybunałów karnych oraz egzekucji odpowiedzialności karnej za sprawstwo zbrodni międzynarodowych, ukształtowało dobór konstrukcji prawnych i figur dogmatycznych. Rozprawa zawiera krytyczną analizę i ocenę procesów związanych z odpowiedzialnością karną jednostki za zbrodnie międzynarodowe jako samodzielnego czynu danej osoby.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 336
Oprawa miękka

Wprowadzenie
Rozdział 1. Idea odpowiedzialności karnej jednostki za zbrodnie międzynarodowe
1.1. Podmiot odpowiedzialności
1.2. Podmiotowość jednostki w międzynarodowym prawie praw człowieka
1.3. Odpowiedzialność państwa za kwalifikowane naruszenie praw człowieka wobec międzynarodowej odpowiedzialności karnej jednostki
Rozdział 2. Podstawy normatywne odpowiedzialności karnej jednostki przed międzynarodowymi organami sądowymi
1.1. Legitymacja międzynarodowego systemu wymiaru sprawiedliwości karnej
1.2. Prawo karne międzynarodowe jako podsystem ogólnego prawa międzynarodowego
1.3. Źródła szczegółowe prawa karnego międzynarodowego
1.4. Zasada nullum crimen sine lege w orzecznictwie międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc
1.5. Zasada nullum crimen sine lege w statucie MTK
1.6. Podstawy metody dogmatycznej w prawie karnym międzynarodowym
Rozdział 3. Przypisanie sprawstwa oddalonego zbrodni międzynarodowej
1.1. Przypisanie sprawstwa przy jego rozproszeniu
1.2. Metodologia opisu sprawczego i niesprawczego współdziałania
1.3. Zobiektywizowane przypisanie odpowiedzialności karnej
1.4. Spisek
1.5. Sprawstwo pośrednie
1.6. Ukierunkowanie zainteresowania międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc
1.7. Pytanie o autonomiczność form sprawczych prawa karnego międzynarodowego
Rozdział 4. Konstrukcja związku przestępnego
1.1. Od spisku do związku przestępnego
1.2. Postaci związku przestępnego w orzecznictwie międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc
1.3. Ekspansywność i legitymacja joint criminal enterprise
1.4. Kontrowersje dogmatyczne związane z konstrukcją joint criminal enterprise
Rozdział 5. Konstrukcja odpowiedzialności dowódców i innych przełożonych
1.1. Idea odpowiedzialności przełożonych
1.2. Początki koncepcji
1.3. Podstawy normatywne i zastosowanie ich w orzecznictwie międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc
1.4. Odpowiedzialność przełożonych w statucie MTK
1.5. Odpowiedzialność przełożonych a joint criminal enterprise
Rozdział 6. Współsprawstwo i sprawstwo pośrednie jako wyraz pogłębienia procesu indywidualizacji międzynarodowej odpowiedzialności karnej jednostki
1.1. Współsprawstwo i sprawstwo pośrednie w orzecznictwie międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc
1.2. Uwarunkowania statutu rzymskiego modyfikującego koncepcje sprawcze przyjmowane przez międzynarodowe trybunały karne ad hoc
1.3. Współsprawstwo i sprawstwo pośrednie w orzecznictwie MTK
1.4. Nowe tendencje: odpowiedzialność korporacji i podmiotów gospodarczych
Zakończenie
Wykorzystane orzecznictwo
Bibliografia