Księgarnia

Paradyplomacja czeskich województw

ISBN: 978-83-7666-673-0
Rok wydania: 2020
Autor: Vít Dostál

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 40,00  (z VAT)

Obecny podział administracyjny w Republice Czeskiej obowiązuje już od dwóch dekad, jednak do tej pory bardzo niewielu badaczy podjęło temat aktywności czeskich województw na arenie międzynarodowej.

Vít Dostál uznał, że zasługuje on na większą niż dotychczas uwagę. Jego książka, która właśnie doczekała się polskiego tłumaczenia, zawiera obszerne studia przypadków, pozwalające lepiej zrozumieć istotę czeskiej paradyplomacji wojewódzkiej – m.in. jej umiejscowienie w polityce zagranicznej państwa, merytoryczną treść inicjatyw paradyplomatycznych, sposób realizacji tego typu działań oraz motywacje samych wykonawców (województw i ich partnerów).

Przy okazji autor proponuje nowe bądź zmodyfikowane narzędzia badawcze, które można zastosować w odniesieniu do realiów Europy Środkowo-Wschodniej.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 212
Oprawa Miękka

Spis treści
Wykaz skrótów
Przedmowa do wydania polskiego
1. Wprowadzenie
2. Rozwój zagranicznych badań nad paradyplomacją
3. Rozwój czeskich badań nad paradyplomacją wojewódzką
4. Teoretyczne podstawy studiów nad paradyplomacją
4.1. Paradyplomacja w dyscyplinie stosunków międzynarodowych
4.2. Politologiczne podejście do wyjaśnienia paradyplomacji
4.3. Integracja europejska i badania nad paradyplomacją
4.4. Paradyplomacja jako środek rozwoju regionalnego
4.5. Częściowe podsumowanie
5. Koncepcje i typologie w badaniach nad paradyplomacją
6. Teoretyczne i konceptualne ramy badań paradyplomacji wojewódzkiej
7. Ramy badawcze
8. Kontekst tworzenia czeskiej paradyplomacji
8.1. Kontekst legislacyjny
8.2. Samorząd i stosunki zagraniczne
9. Rozwój czeskiej paradyplomacji wojewódzkiej
9.1. Faza inicjalna – poszukiwanie formy
9.2. Europeizacja paradyplomacji wojewódzkiej
9.3. Ekonomizacja – nowe wyzwania
9.4. Zwiastuny polityzacji
10. Czeska paradyplomacja dzisiaj
10.1. Motywacja paradyplomacji wojewódzkiej
10.2. Dziedziny współpracy zagranicznej
10.3. Samodzielność województw we współpracy zagranicznej
10.4. Współpraca z organami centralnymi
10.5. Współpraca z partnerami regionalnymi
10.6. Częściowe podsumowanie: województwa na arenie międzynarodowej
11. Województwa w kontaktach sąsiedzkich
11.1. Włączanie się województw w relacje sąsiedzkie
11.1.1. Regiony partnerskie
11.1.2. Instrumenty współpracy transgranicznej
11.1.3. Komisje transgraniczne: przeniesienie problemów pogranicza na szczebel rządowy
11.1.4. Częściowe podsumowanie
11.2. Działania czeskich województw we współpracy sąsiedzkiej
11.2.1. Województwo południowomorawskie
11.2.2. Województwo hradeckie
11.2.3. Województwo środkowoczeskie
11.2.4. Województwo pardubickie
11.2.5. Województwo południowoczeskie
11.2.6. Województwo Wysoczyna
11.2.7. Województwo pilzneńskie
11.2.8. Województwo karlowarskie
11.2.9. Województwo ołomunieckie
11.2.10. Województwo usteckie
11.2.11. Województwo morawsko-śląskie
11.2.12. Województwo libereckie
11.2.13. Województwo zlińskie
11.2.14. Częściowe podsumowanie: działalność województw i ich partnerzy we współpracy sąsiedzkiej
11.3. Priorytety i partnerzy poszczególnych województw we współpracy sąsiedzkiej
11.3.1. Ważne obszary działania
11.3.2. Współpraca z partnerami regionalnymi
11.3.3. Współpraca z organami centralnymi
11.3.4. Częściowe podsumowanie: opinia województw o współpracy sąsiedzkiej
11.4. Interpretacja wyników pierwszego przypadku

12. Wpływ konfliktu rosyjsko-ukraińskiego na zagraniczne inicjatywy czeskich województw
12.1. Partnerstwa czeskich województw z regionami rosyjskimi i ukraińskimi
12.2. Współpraca z regionami rosyjskimi i ukraińskimi w ocenie województw
12.3. Tematyka partnerstw w okresie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego
12.4. Interpretacja wyników drugiego przypadku
13. Kontakty południowomorawsko-liechtensteińskie
13.1. Rozwój stosunków czesko-liechtensteińskich do roku 2004
13.2. Paradyplomacja województwa południowomorawskiego. Liechtensteinowie i Liech­tenstein w latach 2006–2009
13.3. Interpretacja wyników trzeciego przypadku
14. Interpretacja wyników badań
14.1. Tworzenie paradyplomacji
14.2. Realizacja
14.3. Uczestnicy
14.4. Relacje z organami centralnymi
15. Podsumowanie
Bibliografia
Załącznik
Wykaz tabel i schematów
Summary
Indeks osobowy