Księgarnia

Sojusz północnoatlantycki w środowisku niepewności i zmiany. Dwadzieścia lat członkostwa Polski

ISBN: 978-83-7666-662-4
Rok wydania: 2020
Redakcja naukowa: Beata Surmacz, Marek Pietraś, Waldemar Paruch

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 70,00  (z VAT)

Publikacja ta powstała w związku z 70. rocznicą powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego i 20. rocznicą członkostwa Polski w tej organizacji. Składają się na nią artykuły ukazujące nową sytuację międzynarodową i wewnętrzną w samym Sojuszu oraz zadania, jakie powstają przed nim w złożonym środowisku współczesnej rzeczywistości i nowych zagrożeń hybrydowych, a także asymetrycznych, czyli poniżej progu wojny, wymagających realizacji zobowiązań Sojuszu dotyczących zbiorowej obrony, jak również partnerstwa i współpracy z państwami nieczłonkowskimi.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format 165x238
Liczba stron 424
Oprawa Twarda

Spis treści

Waldemar Paruch, Marek Pietraś, Beata Surmacz
Wprowadzenie
Jacek Czaputowicz
Wstęp. Sojusz Północnoatlantycki w polityce bezpieczeństwa Polski
Część I
Środowisko niepewności i zmiany Sojuszu Północnoatlantyckiego
Marek Pietraś
Środowisko (nie)bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego
Konrad Świder
Zmiany polityczne w regionie Europy Środkowej w perspektywie historycznej

Część II
Podmiotowość polityczna Sojuszu Północnoatlantyckiego w środowisku niepewności i zmiany
Jakub Olchowski
Ewolucja koncepcji strategicznej Sojuszu Północnoatlantyckiego
Tomasz Stępniewski
Wschodnia flanka Sojuszu Północnoatlantyckiego
Część III
Państwa członkowskie wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego w środowisku niepewności i zmiany
Marcin Terlikowski
Sojusz Północnoatlantycki w polityce administracji Donalda Trumpa: początek rozstania czy wielki powrót?
Krzysztof Garczewski
Niemcy w Sojuszu Północnoatlantyckim
Część IV
Działania Sojuszu Północnoatlantyckiego wobec środowiska niepewności i zmiany

Marek Madej
Reagowanie kryzysowe Sojuszu Północnoatlantyckiego
Beata Górka-Winter
Polityka partnerstw Sojuszu Północnoatlantyckiego na przełomie wieków: stan obecny i perspektywy
Agata Włodkowska-Bagan
Działania Sojuszu Północnoatlantyckiego wobec Rosji
Krzysztof Fedorowicz
Działania Sojuszu Północnoatlantyckiego wobec Gruzji
Konrad Pawłowski
Działania Sojuszu Północnoatlantyckiego wobec Bałkanów Zachodnich

Część V
Polska w Sojuszu Północnoatlantyckim
Agnieszka Orzelska-Stączek
Między transatlantycką a postatlantycką wizją Europy. Polska w Sojuszu Północnoatlantyckim w okresie przeobrażeń ładu globalnego (1999–2015)
Waldemar Paruch
Polska w Sojuszu Północnoatlantyckim. Koncepcja Prawa i Sprawiedliwości bezpieczeństwa państwa (2015–2019)
Marek Pietraś
Polska w operacjach wojskowych Sojuszu Północnoatlantyckiego
Indeks osób
Wykaz skrótów