Księgarnia

Parlament w państwie federalnym na przykładzie Austrii, Belgii, Niemiec i Szwajcarii

ISBN: 978-83-7666-202-2
Rok wydania: 2013
Autor: Rafał Klepka

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 42,00  (z VAT)

Praca stanowi politologiczną analizę funkcjonowania instytucji parlamentu w zachodnioeuropejskich państwach federalnych. Autor przedstawia genezę systemów politycznych Austrii, Belgii, Niemiec i Szwajcarii oraz charakteryzuje podziały socjopolityczne, jakie występują w każdej z tych federacji. Analiza porównawcza parlamentów dokonana została nie tylko na podstawie przepisów konstytucyjnych, ale skonfrontowano ją ze sferą empiryczną, prezentując bogate doświadczenia zachodnioeuropejskich federacji. Podjęto także próbę budowy modelu politycznej roli parlamentu w państwie federalnym. Książka może stać się źródłem informacji zarówno dla badaczy polityki, zainteresowanych politycznym systemem któregoś z analizowanych państw, instytucją parlamentu czy federalizmem, jak i dla osób czynnie uprawiających politykę, którym wybrane rozwiązania stosowane przez europejskie federacje wydadzą się praktycznie czy poznawczo interesujące.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 316
Oprawa miękka