Księgarnia

Parlamenty narodowe wobec zasady pomocniczości w świetle prawa i praktyki Unii Europejskiej

ISBN: 978-83-7666-597-9
Rok wydania: 2019
Redakcja naukowa: Cezary Mik

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 30,00  (z VAT)

Publikacja jest zaktualizowaną i znacząco uzupełnioną wersją książki wydanej pod tym samym tytułem w 2015 r. Praca została wzbogacona o dwa niezamieszczone w pierwszej edycji teksty autorstwa Marii Kruk i Krzysztofa Wójtowicza. Zawiera analizę normatywną zasady pomocniczości, prezentację praktyki parlamentów narodowych w zakresie oceny jej poszanowania oraz ogólniejszą refleksję nad przyczynami dysfunkcji mechanizmu kontrolnego oraz perspektywami zmian.

Wydanie drugie zaktualizowane i poszerzone
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 248
Oprawa Miękka

Wstęp
Cezary Mik, Zasada pomocniczości w prawie Unii Europejskiej. Analiza zasady i wytyczne do celów kontroli jej poszanowania
Maria Kruk, Wokół zasady pomocniczości: kilka uwag o jej znaczeniu i gwarancjach w Unii Europejskie
Krzysztof Wójtowicz, Zasada pomocniczości jako kryterium kontroli projektów aktów ustawodawczych Unii Europejskiej przez parlamenty narodowe
Konrad Kuszel, Mateusz Zreda, Analiza dotycząca jakości odpowiedzi Komisji Europejskiej na uzasadnione opinie parlamentów narodowych w sprawie niezgodności projektu aktu ustawodawczego z zasadą pomocniczości
Bibliografia (wybór)