Księgarnia

Rola Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w kształtowaniu polskiej polityki narodowościowej w latach 1989-2007

ISBN: 978-83-7666-481-1
Rok wydania: 2019
Autor: Beata Machul-Telus

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 35,00  (z VAT)

Przedmiotem publikacji jest opis i analiza roli Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP w kształtowaniu polskiej polityki narodowościowej od momentu jej powstania, w 1989 roku, do czasu wprowadzenia w życie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym w latach 2005–2007. Podstawę badawczą książki stanowią źródła archiwalne, w tym stenogramy z posiedzeń plenarnych oraz biuletyny komisji sejmowych.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 274
Oprawa Miękka

Wstęp
Wykaz skrótów
ROZDZIAŁ 1. Metodologia badawcza
ROZDZIAŁ 2. Definicje mniejszości narodowych i etnicznych. Struktura narodowościowa Polski. Kompetencje Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych
2.1. Podstawowe pojęcia i definicje
2.1.1. Definicje mniejszości narodowych i etnicznych w literaturze przedmiotu
2.1.2. Pojęcie „mniejszości narodowej” w ustawodawstwie międzynarodowym
2.1.3. Pojęcie „mniejszości narodowych i etnicznych” w ustawodawstwie polskim
2.2. Struktura narodowościowa Polski
2.2.1. Mniejszości narodowe w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2002 r.
2.2.2. Kwestie etniczne w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. (NSP 2011)
2.3. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP i jej
ROZDZIAŁ 3. Mniejszości narodowe i etniczne w polityce państwa i poglądach grup opozycyjnych w latach 1980–1989
3.1. Polityka Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych
3.2. Mniejszości narodowe i etniczne w rozważaniach polskiej opozycji politycznej
3.2.1. Nurt niepodległościowy (piłsudczykowski)
3.2.2. Myśl socjalistyczna
3.2.3. Myśl postendecka
3.2.4. Nurt demokratyczno-liberalny
3.2.5. Ruch „Wolność i Pokój”
3.2.6. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
ROZDZIAŁ 4. Wybrane działania Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP w latach 1989–1997
4.1. Działania Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych podczas X kadencji Sejmu PRL w latach 1989–1991
4.1.1. Kwestia mniejszości niemieckiej
4.1.2. Problemy mniejszości ukraińskiej i łemkowskiej
4.1.3. Prace nad ustawą o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
4.2. Prace Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych podczas I kadencji Sejmu RP w latach 1991–1993
4.2.1. Prace nad przepisem dotyczącym mniejszości narodowych i etnicznych w Konstytucji RP
4.2.2. Dyskryminacja pozytywna mniejszości w ustawie Ordynacja Wyborcza do Sejmu RP
4.3. Działalność Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w trakcie II kadencji Sejmu RP w latach 1993–1997
4.3.1. Przepis dotyczący mniejszości narodowych i etnicznych w Konstytucji RP
4.3.2. Poselski projekt ustawy o prawach osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych
4.3.3. Problematyka mniejszości narodowych i etnicznych w polityce państwa i działania na rzecz zreformowania struktur administracji państwowej
ROZDZIAŁ 5. Wybrane działania Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP w latach 1997–2007
5.1. Prace Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych podczas III kadencji Sejmu RP w latach 1997–2001
5.1.1. Prace nad komisyjnym projektem ustawy o prawach osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Rzeczypospolitej Polskiej
5.1.2. Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych
5.1.3. Upamiętnienia osób i wydarzeń związanych z najnowszą historią mniejszości narodowych i etnicznych
5.1.4. Ustawa o języku polskim w kontekście praw mniejszości narodowych
5.2. Działalność Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w trakcie IV kadencji Sejmu RP w latach 2001–2005
5.2.1. Komisyjny projekt ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych w Rzeczypospolitej Polskiej – uchwalenie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
5.2.2. Stanowisko ugrupowań politycznych przeciwnych uchwaleniu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
5.2.3. Szkolnictwo mniejszości narodowych i etnicznych w świetle kontroli NIK
5.3. Problematyka posiedzeń Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w okresie V kadencji Sejmu RP w latach 2005–2007
5.3.1. Przeciwdziałanie dyskryminacji i uprzedzeniom wobec osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych
5.3.2. Mniejszości w środkach masowego przekazu – rola mediów w umacnianiu tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji międzykulturowej
5.3.3. Upamiętnienie ofiar akcji „Wisła”
ROZDZIAŁ 6. Działalność Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w ocenie liderów organizacji mniejszościowych
Zakończenie
Wykaz tabel i rysunków
Aneks
Bibliografia