Księgarnia

Polska scena polityczna. Ciągłość i zmiana

ISBN: 978-83-7666-052-3
Rok wydania: 2012
Autor: Krzysztof Zuba

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 45,00  (z VAT)

Książka zawiera syntetyczne ujęcie 20 lat demokracji w Polsce. Przedstawia ewolucję głównych instytucji państwa oraz przemiany, jakim podlegały organizacje polityczne i społeczne, zachowania wyborcze oraz wartości polityczne Polaków. Składa się z czterech części (Państwo, Organy państwa, Partie polityczne, Społeczeństwo: wartości, grupy, aktorzy), w których poddano analizie główne aspekty polityki w Polsce po 1989 r.

Wydanie pierwsze
Rodzaj publikacji książka
Format B5
Liczba stron 362
Oprawa miękka

Wykaz skrótów
Wprowadzenie
Wstęp: Teoretyczne modele polityki w ramach państwa
Część 1. Państwo
1.1. Transformacja i konsolidacja demokracji
1.2. Konstytucja (ustrój)
1.3. Administracja publiczna
1.4. Europeizacja
Część 2. Organy państwa
2.1. Parlament
2.2. Rada Ministrów i koalicje rządowe
2.3. Prezydent
2.4. Wymiar sprawiedliwości
Część 3. Partie polityczne
3.1. Partie i system partyjny
3.2. Ideologia
3.3. Partie: pomiędzy społeczeństwem a państwem
3.4. System wyborczy
Część 4. Społeczeństwo: wartości, grupy, aktorzy
4.1. Kultura polityczna
4.2. Grupy interesu
4.3. Media
4.4. Kościół katolicki
Zakończenie
Aneks
Bibliografia