Księgarnia

Poparcie wolności

ISBN: 978-83-7666-743-0
Rok wydania: 2022
Autor: Andrzej Maksymilian Fredro

Kategoria: Historia

cena: 60,00  (z VAT)

Poparcie wolności jest jednym z głównych pomników siedemnastowiecznej polskiej myśli polityczno-prawnej, świadczącym o jej oryginalności i żywotności. Ubrane w postać projektu aktu o charakterze konstytucyjnym, proponuje reformę ustroju Rzeczypospolitej. O nowatorstwie pisma przesądza sposób ujęcia podziału władzy. Wyraźny jest w nim przeskok od Polibiuszowskiego ustroju mieszanego do modelu funkcjonalnego trójpodziału. Od strony doktrynalnej stanowi ono w dziejach polskiego konstytucjonalizmu ogniwo spajające Artykuły henrykowskie z Konstytucją 3 maja.
Niniejszą edycję przygotowano na podstawie odkrytego niedawno rękopisu nieznanej, finalnej postaci Poparcia wolności, co pozwoliło też na zidentyfikowanie jego twórcy i pełniejsze odczytanie w kontekście całokształtu myśli A.M. Fredry. Analiza dzieła pozwala uznać jego autora za jednego z ojców euroatlantyckiego konstytucjonalizmu oraz prekursora rozwiązań ustrojowych zaproponowanych osiem dekad później przez Monteskiusza.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 180
Oprawa Twarda
Przygotowanie do druku Marek Tracz-Tryniecki
Opracowanie Marek Tracz-Tryniecki
Wstęp Marek Tracz-Tryniecki

Wstęp
1. Tło historyczne, cel, inspiracje
2. Wersje
3. Struktura Poparcia wolności
4. Materia Poparcia wolności
4.1. Ustrój
4.1.1. Forma państwa
4.1.2. Wolność – centralna kwestia ustrojowa
4.1.3. Wolność versus król – podział władzy
4.1.4. Instytucjonalny wymiar podziału władzy
Król
Ministrowie
Sejm
Izba Poselska
Senat i senatorowie
Sejmik
Trybunał
Instygatorzy
4.2. Prawo
4.2.1. Tworzenie prawa
4.2.2. Karanie
4.2.3. Prawo prywatne
4.3. Polityka zagraniczna, edukacja, wojsko i skarb
5. Konkluzje
Zasady wydania
Podziękowania
Poparcie wolności
1. Król albo Królewska Osoba
2. Sejm, Senator, Poseł, Szlachcic, Wolność
3. Obrona Wolności, Popis, Pospolite ruszenie, Wojna, Hetman
4. Trybunał, Deputaci, Sądy
5. Skarb, Podskarbi, Dzierżawy
6. Interregnum
Przypisy końcowe
Bibliografia
Skróty