Księgarnia

Posłowie i senatorowie II Rzeczypospolitej – ofiary II wojny światowej

ISBN: 978-83-7666-645-7
Rok wydania: 2019

Kategoria: Historia

cena: 38,00  (z VAT)

Główny trzon publikacji stanowią biogramy parlamentarzystów okresu międzywojennego, którzy zginęli podczas wojny lub okupacji w latach 1939‒1945. Oprócz krótkiego opisu losów każdej z tych postaci książka zawiera dwa przemówienia z tamtych dni. Pierwsze, ówczesnego ministra spraw zagranicznych Józefa Becka z 5 maja 1939 r., w którym padły pamiętne słowa o tym, że Polacy nie znają pojęcia pokoju za wszelką cenę, a za jedną z najcenniejszych rzeczy mają honor. Drugie przemówienie to mowa Ignacego Jana Paderewskiego na inauguracyjnym posiedzeniu Rady Narodowej z 23 stycznia 1940 r., ukazujące zjednoczenie nawet zwaśnionych stronnictw politycznych na rzecz odzyskania utraconej wolności. Pięknie ilustrowana praca stanowi hołd posłom i senatorom z czasów II Rzeczypospolitej z okazji 80. rocznicy wybuchu jednego z najtragiczniejszych z dotychczasowych globalnych konfliktów.

Wydanie Pierwsze
Rodzaj publikacji Książka
Format B5
Liczba stron 260
Oprawa Twarda
Praca zbiorowa Tak

Słowo od Marszałka Sejmu RP VIII kadencji
Marek Białokur, Lekcja historią, którą odrabiamy nadal
Błażej Popławski, Wprowadzenie
Przemówienie ministra spraw zagranicznych Józefa Becka wygłoszone 5 maja 1939 r. na plenarnym
posiedzeniu Sejmu RP w odpowiedzi na mowę kanclerza Rzeszy Adolfa Hitlera z 28 kwietnia 1939 r.
Prezydium Sejmu V kadencji II RP
Prezydium Senatu V kadencji II RP
Posłowie V kadencji Sejmu II RP
Senatorowie V kadencji Senatu II RP
Stenogram z ostatniego posiedzenia Sejmu II RP, 2 września 1939 r.
Stenogram z ostatniego posiedzenia Senatu II RP, 2 września 1939 r.
Noty biograficzne posłów i senatorów – ofiar II wojny światowej
Przemówienie Ignacego Jana Paderewskiego na inauguracyjnym posiedzeniu Rady Narodowej
Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu, 23 stycznia 1940 r.
Wykaz skrótów