Księgarnia

Prawo petycji w Rzeczypospolitej Polskiej

ISBN: 978-83-7666-357-9
Rok wydania: 2015
Autor: Ewa Wójcicka

Kategoria: Prawo i polityka

cena: 48,00  (z VAT)

Monografia jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym całościowym opracowaniem poświęconym prawu petycji. Najistotniejszym punktem pracy jest ustalenie treści normatywnej prawa petycji z art. 63 Konstytucji RP, a także istotnych cech tego prawa pozwalających odróżnić go od innych, zbliżonych instytucji prawnych. W publikacji przedstawiono genezę i rozwój prawa petycji, określono jego charakter, miejsce wśród form sprawowania władzy, a także funkcje prawa petycji we współczesnym państwie. Zbadano konstrukcję prawa petycji, określając jego elementy składowe, w tym zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz aspekty proceduralne wykonania prawa petycji ze szczególnym uwzględnieniem regulacji działu VIII kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Rodzaj publikacji książka
Format A5
Liczba stron 378
Oprawa miękka